ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕಾಗ್ನಿಜ಼ಂಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸ್ ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್(BPO) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ - ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ(BPO)ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.