ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾಯಿದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆ . ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ( ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ) , ಮೂರು ತಿಂಗಳ ( 13 ವಾರಗಳು) ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ( 26 ವಾರಗಳು) ಪರಿಪಕ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಹಣ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು.

Five hundred dollar lincoln bill

ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಭದ್ರತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತದೆ. ಜನರು ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆದು ಕೋಳಬಹುದು.ಪ್ರೌಢಗೋಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮೂದು ಮೌಲ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣದ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಲಳು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಳಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯನು ನಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ನಾಲ್ಕು , 13 , 26 ಅಥವಾ 52 ವಾರಗಳ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸವೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಖಜಾನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಖಜಾನೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಣ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕಡಮೆ ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಆದರೂ, ನೀವು ಆಯೋಗದ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಖಜಾನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉಚ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಆಯೋಗವು ಉಚ್ಚಿತ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ನೀವು ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ತೆರದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮರಳಿಯ ಬಂಡವಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಕೂಲ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲವೇನೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪಾಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಹಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉನ್ನತ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಲಾಭದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.ಅಮೇರಿಕಾದ ಖಜಾನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಖಜಾನೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ , ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ತೆರಿಗೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಖಜಾನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಿಲ್ಲು 4 , 13 , 26 ಮತ್ತು 52 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಧಗಳ ಪರಿಪಕ್ವ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ 270 ದಿನಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗೆರೆಯು ಬರುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮೂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೌಢ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Treasury bills

ಹರಾಜು ಖರೀದಿ, ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ $ 100 ಏರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪರಿಪಕ್ವ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತಾ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ನೌಕರರು ನೇರ ಖಜಾನೆ ಪೇ ರೋಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಖಜಾನೆ ಪೇ ರೋಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

1. ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲು ಮುಖಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ . 2. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಕಾಲೋಚಿತ / ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತರದ ಸೇತುವೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3 .ಇದು ಒಂದು ನೆಗೋಶಬಲ್ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 4.ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಲಸುತ್ತಾರೆ. 5.ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತೆ ನಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 6.ಒಂದು ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ದಶಲಕ್ಷ ( ರೂ . 50,00,000 ) ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ( ರೂ . 1,000,000 ) 7.ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿತರಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 8.ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 9.ಬಿಡುಗಡೆ - ಮಸೂದೆಯ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 10.ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ - ಪ್ರಧಾನ ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು , ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ವಿತರಕರು , ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಕಂಪನಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು , ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು , ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ , ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಜಾನೆ ಮಸೂದೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 1. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಶೂನ್ಯ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಪಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಾಗದವಾಗಿದೆ. 3. ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯ 4. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 5. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 6. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜಿತಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ( ಎನ್.ಡಿ.ಎಸ್ ) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹರಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ( ಎನ್.ಡಿ.ಎಸ್ ) ಸದಸ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಿಡಿ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚಂದಾ ರೂಪಾಯಿ.10,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು Rs.10,000 ದ್ವಿಗುಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹರಾಜಿನ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಸವಾಲುಗಾರರು ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಿನ ಎಣಿಕೆದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.