ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಭಾರತದ ಇನ್ಸಾಟ್-೪ಎ ಉಪಗ್ರಹ

ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೆಸರು.