ಕೂಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಕೋಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ
100,000 (ಅಂದಾಜು)
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
Indian states of ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ
ಭಾಷೆಗಳು

Mother tongue is Kota Kannada, a dialect of Kannada

ಧರ್ಮ

ಹಿಂದೂ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳು

Brahmin

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗವೇ ಕೂಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.