ಕರ್ಮಕಾಂಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.