ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಘಟನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಗಡಿ ನಡುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಮತ್ತು) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರಚನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು,ಸೀಮಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ಜಟಿಲ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಡುವೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ. ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವು ಆಂತರಿಕ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ, ವಿವರಿಸಲು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮಾದರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತದೆ.ಮೂರನೆಯ ಅಂಶವು,ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಆಧಾರಿತ ಇದು ಕಾನೂನು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ವಿವರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒತ್ತಾಯ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ.

ವಿಷಯದ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾರ: ". ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ರಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಮೂರ್ತ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕಳೆಯು, ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು" (ಶೆಫರ್ಡ್, ಡಬ್ಲು; ೧೯೮೫; ೧).

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯು ವರ್ತನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ರಫ್ತು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು.

ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚಂಬೇರ್ಲಿನ್ ಸಿಂಹಪಾಲು,ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ ಮೇಸನ್,ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೋ ಎಸ್ ಬೈನ್

ವಿಷಯದ ನೆರವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.೧೯೭೨ ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಮಾಣ ಮುನ್ನುಡಿಯು ಹೋಗುತ್ತೀ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು: "ಎಲ್ಲಾ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು." ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದ: " ತೀರ್ಪು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಆನ್ವಯಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಣಿ ಎಂದು."

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಚನೆಗಳು ಇಂತಿವೆ:

 • ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ
 • ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ
 • ಒಡೆತನವನ್ನು
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಸಾಮ್ಯ
 • ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ

ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ:

 • ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ
 • ಉತ್ಪನ್ನ ಭಿನ್ನತೆ
 • ಬಾಳಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ
 • ಅನುಭವ ಸರಕುಗಳ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರ್ತನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ,.
 • ತಂತ್ರ
 • ವಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್.
 • ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳು
 • ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ