ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನು ಸಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವ ಸರಲವಾಗಿ ಒನ್ದು ಒಡೆತನದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಭಿನ್ನತೆಗಳಿವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಘಟಕದ ವಿಧ .ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು , ಸಾಲ , ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.ಮಾಲೀಕ ( ವ್ಯವಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ತೆರಿಗೆ ) ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ದಣಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ದಣಿ ಯ. ಇದು ( ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮಾಲೀಕರು ಹೊಂದಿರುವ ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು " ಏಕೈಕ " ಒಡೆತನದ ಆಗಿದೆ .ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ , ತನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರು , ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುವ ದೇಶ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಎಂದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Bell Memorial

[೧]

ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆಡಳಿತದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿವಿಧ ಇವೆ . ಸಾಲ ಯೆಸ್ ಬಿ ಯೆಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸು ಒಳಪಡದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನು ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ . ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು , ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎರವಲು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ.ಈ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಣಿದ ಎಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು , ಉಪಕರಣ, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಇತರ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲ , ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲುಗಳನ್ನು , ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲೀಕರು ಹೂಡಿಕೆ ನಗದು , ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಥವಾ ಇತರರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ.ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ನೆರವಾಗಲು, ಭೇಟಿ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವೆ. ಫೆಡರಲ್ ಅನುದಾನ ಅರ್ಹತೆ,ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು . ವಿವಿಧ ಅನುದಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ , ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ.ಸಾಲ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ , ಸಾಲ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು , ಇದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಯಾ ದಿನಾಂಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಡೆದ ಮಾಡಬೇಕು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ , ಇಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ . ಈ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆಡಳಿತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಿಷಯ ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲಗಳು , ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳನ್ನು , ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ , ಪಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾಡಬೇಕು . ಅನುಕೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಏಕಮಾತ್ರ ಒಡೆತನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನು ( ಏಕ ಮಾಲೀಕರು ) ಷರತ್ತು ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಲಸ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಗಾತಿಯ ಅನುಮತಿ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ ( ಐಆರ್ಎಸ್ ) ಮಾಡಿತು . ಅವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅದರ ಏಕಮಾತ್ರ ಒಡೆತನದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುವು , ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ , ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಟಿಲಗೊಂಡಿರದ " ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ . " ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು , ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಕಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದು . ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು " ಡೀ ಭೀ ಯೆ " ಅಥವಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ , ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ " ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ " ಒಂದು ರೂಪ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.ಒಂದು ಏಕೈಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸೇವೆಗಳು ಸೇರು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ . ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಹ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಲ್ಯಾಟಿನ್: " ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವಕಾಶ " ) , ಇಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳಾದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಏಛ್ಃ ಏಂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಏಕೈಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ನಂತರ ಒಂದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಇರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್, ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ £ 82.000 ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು.ಒಂದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಏಕಮಾತ್ರ ಒಡೆತನದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ಸರಳ ವ್ಯಾಪಾರ ರೂಪ. ಏಕಮಾತ್ರ ಒಡೆತನದ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ನ್ಯಾನ್ಸಿಯ ಸಲೂನ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರು - ಇದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ರಚಿಸಲು ಇಲ್ಲ.ಏಕಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಸರಳತೆ, ಸೆಟಪ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ರೂಪ. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನು ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ಒಡೆತನದ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗಬಹುದಾದ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನು ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲದಾತರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ತರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸೂಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

<reference>

  1. http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/sole-proprietorship