ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ (ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌‍ ಯಂತ್ರರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಂಬಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ, ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಾದ ಅಸಿಂಧುವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಾಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ತೊಡೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸಾಗುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ.) ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧುವಾದ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ... ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ, ಅಟೊಯ್ (ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವ ASCII)ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಒಂದು ಸಿಂಧುವಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ್ಯಕ್ಕೆ ೦ (ಜೀರೋ) ವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಧಿ ರಚಕನು ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು (ಸಿ ಯ ಎರ್ನೋಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕ ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರದ ಮೂಲಕ) ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ್ಯ ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು (ಬಹುಶಃ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು) ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ (ಯಂತ್ರಾಂಶ) ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ (ತಂತ್ರಾಂಶ)ದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸದೃಶವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉಪದಿನಚರಿಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ). ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ವಾಹಕನು ನಂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪುಟ ತಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವಿಭಜನ ಮಾಡುವುದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ ತಡೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭ-ಸಮರ್ಥ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನಚರಿಯ ಲೇಖಕನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ದಿನಚರಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡನೆಯಲ್ಲಿ ಛೇದವು ಒಂದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಇದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧನವು ದೊರಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ತಪ್ಪು). ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನಚರಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಪ್ಪುಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅರೆಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ತಪ್ಪಾದವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಂಜಿನ್ ವಾತಾವರಣಗಳಾದ ಜಾವಾ ಅಥವಾ .ನೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌‌ಗೆ ಸಾಧನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಷ ನಿದಾನದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ (ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೀಪ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು). ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಸಾಧನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ’ಮೂಲ-ಕಾರಣ’ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ವಿನಾಯಿತಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನವೀನ ಉದ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಭಾಗದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆಗ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೧]

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಕೇತದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸಂಕೇತದ ಒಳಗಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ-ಸಮಯದ ವೈಫಲ್ಯವು ಮೆಮೊರಿ ಸೋರುವಿಕೆ, ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಅಸಿಂಧುವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌-ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಕೇತವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಲ್ಲದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ:

 1. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ವೈಫಲ್ಯ , ಇದು ನೊ ಥ್ರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟ)
 2. ಕಮಿಟ್ ಅಥವಾ ರೋಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವು ಬಲವಾದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ-ಇಲ್ಲದ ಭರವಸೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.[೨]
 3. ಮೂಲಭೂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ : ವಿಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಧುವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
 4. ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದು ನೋ-ಲೀಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ವಿಫಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅಸಿಂಧುವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಅಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾದುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ (ಹೊರಹೋಗಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ).
 5. ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದ : ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳು ನೀಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟ (ಹಂತ))

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, C++ ನ std::vector ಅಥವಾ ಜಾವಾದ ಅರೇಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸದಿಶ ವಿಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಂಶ x ಇದು ಸದಿಶ ಪಥ v ಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಸದಿಶ ಪಥವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಘಟಕಗಳ ಆಂತರಿಕ ಯಾದಿಗೆ x ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು v ನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಮೊರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಮೊರಿಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಕಾಣದಿಂದಾಗಿ, ವೈಫಲ್ಯದ ಪರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಸದಿಶ ಪಥವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದಿಶ ಪಥವು ಬಲವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ, v ಗೆ x ನ ಸೇರಿಸುವಿಕೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ v ಯು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸದಿಶ ಪಥವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸೇರಿಸುವಿಕೆಯು ವಿಫಲವಾದರೆ, v ಯು x ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದಿಶ ಪಥವು ಕೇವಲ ಅತಿಸಣ್ಣದಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸದಿಶ ಪಥವು ಅಸಿಂಧುವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಹುಶಃ v ಯ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲ್ಪಡಬಹುದು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ x ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಸಂಗತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು; ಬಹುಶಃ ಸದಿಶ ಪಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಮೆಮೊರಿಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಒಂದು ಅಸಿಂಧುವಾದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತ ಅಂಧವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂಲಭೂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವು ದೊರಕದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ದಿನಚರಿಗಳ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕೋಡ್ ಯಾವುದೇ ದೋಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ದಿನಚರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ (ಫಝ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದಂತಹ ವಿಶಾಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲೇಬೇಕು.

ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀವನಚಕ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಿವರ್ತನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೀಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಅನೇಕ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಬೆಂಬಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ Actionscript, Ada, BlitzMax, C++, D, ECMAScript, Eiffel, Java, ML, Object Pascal (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Delphi, Free Pascal, ಮತ್ತು ಅಂತಹವುಗಳು), Objective-C, Ocaml, PHP (ಆವೃತ್ತಿ 5ವರೆಗೆ), PL/1, Prolog, Python, REALbasic, Ruby, Visual Prolog ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ .NET ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅಂತರ್-ನಿರ್ಮಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಕ್ರಿಯೆಯು (ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌) ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ನಿರ್ವಾಹಕ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ f ನಿರ್ವಾಹಕವನ್ನಾಗಿ H ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ E ಗಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ g ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್‌ h ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು h ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ E ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳು h ಮತ್ತು g ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು f ನಲ್ಲಿನ H E ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌-ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಅಂದರೆ ಕಂಡಿಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಕಾಮನ್ ಲಿಸ್ಪ್. ಕಾಮನ್ ಲಿಸ್ಪ್‌ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಷವುಂಟಾದ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಳೆದಿದ್ದ ಕಡತ ಈಗ ದೊರಕಿದಾಗ). ಮೈತ್ರಿಲ್‌ನ ಸಂಗ್ರಹರಹಿತ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ನಿರಂತರ-ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ಸಂಗ್ರಹ ತೆರೆಯದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಶೈಲಿಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಿತಿಯು ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂಶದ ಜೊತೆ (ಅಂದರೆ ಜಾವಾ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಜೊತೆ) ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಧದ (ಅಂದರೆ ಎಡಿಎ ಯ ಜೊತೆ) ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ (ಎಸೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸು) ಉಪಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಂದು ಮರುಕಟ್ಟೆ ಷರತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಟ್ರೈ (ಪ್ರಯತ್ನಿಸು) ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಬಿಗಿನ್ (ಪ್ರಾರಂಭಿಸು) ಗಳಂತಹ) ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಕ್ಯಾಚ್ (ಹಿಡಿ), ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ (ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ರೆಸ್ಕ್ಯೂ (ಸಹಾಯ)). ಹಲವಾರು ನಿರ್ವಾಹಕ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಷರತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿನಾಯಿತಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ (else (ಎಲ್ಸ್)) ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಸಂಬಂಧಿತ ಷರತ್ತು (ಫೈನಲಿ (ಕೊನೆಯದಾಗಿ) ಅಥವಾ ಎನ್‌ಶ್ಯೂರ್ (ensure)) ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಸಂಭವಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸದಿಲ್ಲದಿರಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ-ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, C++ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ಮೂಲಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಸಾಧನಗಳ-ಹೊಂದುವಿಕೆಯ-ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೩] ಇದರ ಸಮಸ್ತತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಸಂಕೇತವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (ಜಾವಾದಲ್ಲಿ - ಸ್ಯೂಡೋಕೋಡ್‌ನಂತೆ; ಎಂಪ್ಟೀಲೈನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯ ವಿಧವು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ):

 try {
 line = console.readLine();
 if (line.length() == 0) {
 ಹೊಸ ಎಂಪ್ಟೀಲೈನ್‌ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ ("ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಿಂದ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಲು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು!");
 }
 console.printLine("Hello %s!" % line);
 console.printLine("ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು");
 } catch (ಎಂಪ್ಟೀಲೈನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ e) {
 console.printLine("ಹಲೋ!");
 } catch (ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ e) {
 console.printLine("ತಪ್ಪು: " + .ಮೆಸೇಜ್());
 } finally {
 console.printLine("ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಈಗ ಕೊನೆಯಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ");
 }

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳು ಒಂದು ಏಕೈಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಷರತ್ತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿನಾಯಿತಿಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. C ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ತಪ್ಪು ಪರಿಶಿಲನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌" ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಲ್ ಇದು ರಚಿತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. C++ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಗಳು C++ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಘಟಕದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. . ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ಗೆ ಪೈಥೋನ್‌ನ ಬೆಂಬಲವು ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈ ಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿನಾಯಿತಿ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಒಂದು ರೋಬಸ್ಟ್ ಪೈಥೋನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಒಂದು ಸಂಕಲಕ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಇದು C++ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ನ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಮೂಲ C++ ಸಂಕಲಕ, ಸಿಫ್ರೊಂಟ್‌ನ ಉಪಯೋಗಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. [ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು])ಎರಡು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಡೈನಮಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟೇಷನ್ (ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದು), ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.[೪] ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫೇಮ್ ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಆ ಫ್ರೇಮ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ವಾಹಕಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ; ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸೂಚಕವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಕ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಎಡಿಎ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದ ಬೆಂಬಲವು ಹಲವಾರು ಇತರ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದಾಖಲಿಸುವಿಕೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಹಲವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.[೫] ಎರಡನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ-ಗುಣಮಟ್ಟ C++ ಸಂಯೋಜಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್-ಡ್ರಿವನ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌‌ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.[೬] ನಂತರ, ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಧಿಯ ತಂತ್ರವು ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದೇಶ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿರ್ವಾಹಕಗಳು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮೇಲುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಾವಕಶಗಳ ಬದಲಿನಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವು ರೀ-ಓನ್ಲಿಗೆ, ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಬಳಸಲ್ಪಡದ ಹೊರತು ಪುನರ್‌ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ-ಉದ್ದೇಶ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. [೭] ಥ್ರೆಡ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಉಲ್ಲೇಖಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.[೮] ಮೆಟಾಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮೇಲುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.[೯]

ಕರಾರಿನ ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳು ಕರಾರಿನ ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಮೂಲತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಐಫೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಯೋಜನೆಯೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದು "ಸಹಜ" ನಡುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು "ಅಸಹಜ" ನಡುವಳಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠೋರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ವಿಧಾನವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ:

 • ವೈಫಲ್ಯ : ಅದರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿರುವ ಅಸಮರ್ಥತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂಕಲನವು ಒಂದು ಅಂಕಗಣಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಇದು ಇದರ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಗಣಿತದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ); ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯು ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.
 • ವಿನಾಯಿತಿ : ಒಂದು ದಿನಚರಿಯ (ಆ ದಿನಚರಿಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌‌ನ ಸ್ವೀಕರ್ತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಸಹಜವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಸಹಜ ಘಟನೆಯು ದಿನಚರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆರ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಯರ್‌ನಿಂದ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ "ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲತತ್ವ"ವು ನಂತರ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು:

 • ವೈಫಲ್ಯ, ಅಥವಾ "ಸಂಯೋಜಿತ ಆತಂಕ": ಇದರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ದಿನಚರಿಯು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ (ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಸಹಜ ಘಟನೆಯು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು

!), ನಂತರ ಅಸ್ಥಿರವನ್ನು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ("ಸಂಯೋಜಿತ" ಭಾಗ).

 • ರಿಟ್ರೈ (ಪುನರ್‌‍ಪ್ರಯತ್ನ):ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಗಣನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಐಫೆಲ್ ಜೋಡಣೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನಚರಿ send_fast ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು; ಹಾಗಾದರೆ, ಜೋಡಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ send_slow ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. send_slow ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಿನಚರಿ send ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆಹ್ವಾನಿತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. <source lang="eiffel"> send (m: MESSAGE) is—ವೇಗದ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ m ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಧಾನದ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ. local

tried_fast, tried_slow: BOOLEAN

do

if tried_fast then
tried_slow := True
send_slow (m)
else
tried_fast := True
send_fast (m)
end

rescue

if not tried_slow then
retry
end

end &lt;/source&gt; ಬೂಲಿಯನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ (ತಪ್ಪು)ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. send_fast ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವು (do ಷರತ್ತು) send_slow ದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ send_slow ವಿಫಲವಾದರೆ, rescue ಷರತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ retry ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಅಂತಿಮ if ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ else ಇರುವುದಿಲ್ಲ), ಇದು ದಿನಚರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಯಾವುದು "ಸಹಜ" ಮತ್ತು "ಅಸಹಜ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಡುಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಸಹಜ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ: do ಷರತ್ತು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ) ದಿನಚರಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ; rescue ಷರತ್ತು ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಶೀಲಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜಾವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ರಚನಾಕಾರರು [೧೦][೧೧] ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು [೧೨] ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು, ಅವುಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಂಪಿನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪರಿಶಿಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಧಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಒಂದು IOಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇದು ತನ್ನ ವಿಧಾನದ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪೈಲ್-ಟೈಮ್ ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ OCaml ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ.[೧೩] OCaml ಗೆ ಬಾಹಿಕ ಸಾಧನವು ಪಾರದರ್ಷಕ (ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಅನುಜ್ಞಾತ್ಮಕ (ಅಂದರೆ ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ) ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. CLU ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಇದು ಜಾವಾ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್‌ ತನ್ನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಯಾವುದೇ ಸೋರಲ್ಪಡುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಏಕೈಕ ರನ್-ಟೈಮ್ ವಿನಯಿತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ವಿಫಲತೆ, ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪೈಲ್-ಟೈಮ್ ದೋಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ, Modula-3 ಸದೃಶವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.[೧೪] ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು (2006 ರ ವರೆಗೆ) ಜಾವಾ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.[೧೫] C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಪರಿಶಿಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು throw ಷರತ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು, ಅದು ಯಾವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಕಂಪೈಲ್-ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು std::unexpected ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಫಂಕ್ಷನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೧೬] ಒಂದು ಖಾಲಿಯಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ನೀಡಲ್ಪಡಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೇತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಇತರ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಕೇತದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.[೧೬] ಖಾಲಿಯಾದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗಳು, ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪೈಲರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಲೇಔಟ್ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಸಲು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೭] ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು C++ ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದುದು ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.[೧೭] ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ C++ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ (C++0x), ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯು ಮಾನದಂಡ (C++03) ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸಮ್ಮತಿ ತೋರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ಸಂಕಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯು ರನ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಿಭಾಯಿಸದಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ( ರನ್‌ ಟೈಮ್‌ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು) ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. [ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ವಿಸ್ತೃತವಾದ throws ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಶನನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಂಗ್‌ನ್ನು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ try/catch ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳಿಂದ ಗಳಿಂದ ಬಚ್ಚಿಡಬಹುದು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆಧಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಒಂದು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ X & Y ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕೇತದ ನಂತರದ ಅವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು Z ವಿನಾಯಿತಿಯನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಮೊದಲಿನ ಬಳಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗದ ಸಂಕೇತ ಒಂದು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ನಂತರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಕೇತವು ಒಳಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನದರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್‌ನ ಸಂಕೇತವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. [by whom?] ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಒಂದು ಸುಪರ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಧಗಳು ಸರಿಹೊಮ್ದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು,[೧೮] ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ತದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂಭಾವ್ಯ, ಅದು ಮೇಲೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಸಂಕೇತವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೂಚಿತವಾದ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನ ವಿಧಾನದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಥ್ರೋಸ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಕಟನೆ ಅಥವಾ catch (ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್‌ e) ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಥ್ರೋಸ್ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಯುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಗಿ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. [by whom?] ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಧಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪರಿಗಣಿಸುವಿಕೆಯ ಜೊತೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ಇವುಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ: ರನ್‌ಟೈಮ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ದೋಷಗಳನ್ನು [೧೯] ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಜೆವಿ‌ಎಮ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಲೋಕನವೇನೆಂದರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಯಿತಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸರಿಯಾಗದಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. [by whom?]

ವಿನಾಯಿತಿ‌ ಸಮನ್ವಯತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ತಾಳೆ ನೋಡುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ‌‌ ಸಮನ್ವಯತೆ ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಸಮಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು.[೨೦][೨೧] ಇದು ಕಂಪೈಲರ್‌ಗೆ ಬೇಕಾಗದ ಅಸಮಕಾಲಿಕ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಮಾಡುವದು ಕಷ್ಟಕರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಅಸಮಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು Ctrl-C ಒತ್ತುವಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ,ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತುಗಳಿಂದ " ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಅಥವಾ "ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಡೆ ಹಿಡಿ" ಎಂಬಂತಹ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸಮನ್ವಯತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾವಾ ತಂತು ತಡೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾರಂಭ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ .[೨೨] ಬದಲಾಗಿ, ಅರೆ-ಅಸಮಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯತಿಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಕಂಡಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾಮನ್ ಲಿಸ್ಪ್‌, ಡಿಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್‌ಟಾಕ್ ಕಂಡಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿವೆ[೨೩] ಇವುಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ( ಕೆಂಟ್ ಪಿಟ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ "ಎರರ್‌ನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿಸುವುದು") ಫಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ,ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಿಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಷರತ್ತುಗಳು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಂಡಿಷನ್ ಉದ್ಬವಿಸಿದಾಗ,ಸೂಕ್ತವಾದ ಷರತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಷರತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳು ದೋಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ;ಅದರ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಳಿವು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು.[೨೪]

ಮುಂದುವರೆಯುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದಾದ ವುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ: ವಿನಾಯಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ,ನಿರ್ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಡಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಷರತ್ತಿನ ನಿರ್ವಾಹಕದೊಳಗೆ (ಎ.ಕೆ.ಎ.ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ),ಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪುನರಾರಂಭದ (ಎ.ಕೆ.ಎ.ಪುನರಾರಂಭ ) ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಪುನರಾರಂಭಗಳು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗನ್ನಿಳಗೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿದ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ,ಇವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ಗೆ ಶರತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪುನರಾರಂಭಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯಂತ್ರರಚನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಷರತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾ ಯಂತ್ರರಚನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರಾರಂಭಗಳು ದೋಷಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರರಚನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ಯಂತ್ರರಚನೆ ಸರಿಯಾದುದು ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಷರತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಇದು (ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ) ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಎಂಟ್ರಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಲಾಗ್-ಫೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್,ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ,ಅದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ-ಆದರೆ ಸ್ವಂಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಲಾಗ್-ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ಓದಲಾಗದ ಫಿಲ್ಡ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದುದಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಉದ್ದೇಶದ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ, ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಲಾಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವದು, ಓದಲಾಗದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವದು, ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ತಪ್ಪಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳುವದು, ಅಥವಾ ಎರರ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪುನರಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ ಒದಗಿಸಿದ ಪುನರಾರಂಭಗಳು ಎರರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಂತ್ರರಚನೆ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ; ಷರತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪುನರಾರಂಭಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್, ಜಿಮ್ ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್, http://poliTechnosis.kataire.com/2008/02/all-exceptions-are-handled.html Archived 2010-07-09 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
 2. http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/1997/N1077.asc
 3. "Bjarne Stroustrup's FAQ". Archived from the original on 2011-05-01. Retrieved 2010-07-01.
 4. ಡಿ.ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಪಿ. ಫೌಸ್ಟ್, ಡಿ.ಲೆಂಕೊವ್,ಎಂ. ಮೆಹ್ತಾ, "ಎ ಪೊರ್ಟೇವಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿ++ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌", ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ++ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (ಅಗಸ್ಟ್ 1992) ಯುಎಸ್‌ಇಎನ್‌ಐಎಕ್ಸ್.
 5. ಗ್ರಹಾಮ್ ಹುಟನ್, ಯೋಯೆಲ್ ರೈಟ್, "ಕಂಪಿಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ". ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, , 2004.
 6. Lajoie, Josée (March–April 1994). "Exception handling – Supporting the runtime mechanism". C++ Report. 6 (3).{{cite journal}}: CS1 maint: date format (link)
 7. ೭.೦ ೭.೧ Schilling, Jonathan L. (August 1998). "Optimizing away C++ exception handling". SIGPLAN Notices. 33 (8): 40–47. doi:10.1145/286385.286390.
 8. "ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ Archived 2007-02-13 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.", ಇಂಟೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್.
 9. ಎಂ. ಹಾಫ್, ಎಚ್. ಮೊಸ್ಸೆನ್‌ಬಾಕ್, ಪಿ. ಪಿರ್ಕೆಲ್‌ಬೌರ್, "ಜೊರೋ-ಒವರ್‌ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್‌ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಟಾಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ", ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ SOFSEM'97 , ನವೆಂಬರ್ 1997, ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 1338 , ಪುಪು. 423-431.
 10. ಎಲ್‌ಐಎಸ್‌ಟಿಎಸ್‌ಇ‌ಆರ್‌ವಿ 15.0 - ಆರ್‌ಎಮ್‌ಐ-ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ಚೀವ್[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]
 11. ಗೂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್:ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್
 12. ಜಾವಾ ಭಾಷಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 11.2. http://java.sun.com/docs/books/jls/third_edition/html/exceptions.html#11.2
 13. ಒಕಾಮ್‌ಐಎಕ್ಸ್‌ಸಿ -- ಆ‍ಯ್‌ನ್ ಅನ್‍ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್ ಅನಲೈಸರ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಮ್
 14. "ಮಾಡ್ಯೂಲಾ-3 - ಪ್ರೊಸಿಜರ್ ಟೈಪ್". Archived from the original on 2008-05-09. Retrieved 2010-07-01.
 15. "ಬ್ರೂಸ್ ಎಕೆಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್‌ವ್ಯೂ, Inc: ಡಸ್ ಜಾವಾ ನೀಡ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್?". Archived from the original on 2002-04-05. Retrieved 2010-07-01.
 16. ೧೬.೦ ೧೬.೧ ಜಾರ್ನೆ ಸ್ಟೌಸ್ಟ್ರೂಪ್, ದ ಸಿ++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂರನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ ಎಡಿಸನ್ ವೆಸ್ಲೆ , 1997. ISBN 0-201-88954-4. ಪುಪು. 375-380.
 17. Reeves, J.W. (July 1996). "Ten Guidelines for Exception Specifications". C++ Report. 8 (7).
 18. ಬ್ಲೋಚ್ 2001:178 Bloch, Joshua (2001). Effective Java Programming Language Guide. Addison-Wesley Professional. ISBN 0-201-31005-8.
 19. ಬ್ಲೋಚ್ 2001:172
 20. ಏಸಿಂಕ್ರೋನಸ್‌ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಕೆಲ್ - ಮಾರ್ಲೊವ್, ಜೋನ್ಸ್, ಮಾರನ್ (ರಿಸರ್ಚ್‌ಇಂಡೆಕ್ಸ್) Archived 2008-06-02 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
 21. ಸೇಫ್ ಏಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೈತಾನ್. http://www.cs.williams.edu/~freund/papers/02-lwl2.ps
 22. ಜಾವಾ ಥ್ರೇಡ್ ಪ್ರಿಮಿತಿವ್ ಡೆಪ್ರಿಕೆಶನ್
 23. "ವಾಟ್ ಕಂಡಿಶನ್ಸ್ (ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ಸ್) ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎಬೌಟ್". Archived from the original on 2013-02-01. Retrieved 2010-07-01.
 24. "ಕಂಡಿಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್". Archived from the original on 2007-06-28. Retrieved 2010-07-01.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]