ಉಲ್ಕಾವೃಷ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಅರಾಯನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾವೃಷ್ಟಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ

ಉಲ್ಕಾವೃಷ್ಟಿಯು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಖಗೋಳ ಘಟನೆ. ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಸಮಾನಾಂತರ ಪಥಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಉಲ್ಕಾಕಲ್ಪಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾದ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳ ಪ್ರವಾಹ. ಬಹುತೇಕ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮರಳಿನ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಘಟಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.