ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉದ್ಯೋಗಿ ವಹಿವಾಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ನೌಕರರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ಕರೆಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮರಣ, ಇಂಟಾರಾಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಿವಾಟು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ದರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ನೌಕರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ವಹಿವಾಟು ದರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಕಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಹಿವಾಟು ದರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

VTN WHEC Turnover

ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ೧. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ನೌಕರ ವಹಿವಾಟು :- ಈ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ನೌಕರ ವಹಿವಾಟು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ೨. ಅನೈಚ್ಛಿಕ ವಹಿವಾಟು :- ಈ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು,ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ವಹಿವಾಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೩. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು :- ಈ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನೌಕರನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಲನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೌಕರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ೪. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು :- ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆದುಹೋದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ವಹಿವಾಟು ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇಹರಚನೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನವಶಿಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳು, ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ವಹಿವಾಟು ಇತರ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಏಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ವಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೌಕರರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾವತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಿನಗಳ, ಹಣ ರಜಾ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅ ಕೃಷಿಯ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ವಹಿವಾಟು ೩.೩%. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ,೨೦೦೦ ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೮ರವರೆಗಿನ ಕಾಲ.

Causes of employee turnover

ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಹಿವಾಟು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಹಿವಾಟನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಆಂತರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಎಂದರೆ ನೌಕರರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟಿಗಿಂತ ಬಾಹ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತ್ದದೆ. ಆಂತರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನುರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ನೌಕರರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಷ್ಟ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನುರಿತ ಸ್ಥನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೌಕರರು ಬದಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಕರಾರುಗಳು ನೀಡಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಬಯಸುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಹಿವಾಟು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ವಹಿವಾಟು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವೈದ್ಯರು ಕಾರಣ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕಡಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಹಿವಾಟು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆರಂಭಿಸಿತು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬ್ಯೂರೋ ಪದ "ರಾಜೀನಾಮೆ" ಐಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ವಹಿವಾಟು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು "ಒಟ್ಟು ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು" ಅರ್ಥ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಕಾರಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಎ೦ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೌಕರರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರ್ಥ.ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಕೊರತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಊಹಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತನ್ನದೇ ಅನನ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಚಾಲಕರು ಹೊಂದಿದೆ.ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಟ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕಾರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಫಾರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸದ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಗಮನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನೌಕರರು, ತೃಪ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ತೃಪ್ತಿ.ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊರತಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಂಬಳ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮನ್ನಣೆ, ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕೆಲಸದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಉಳಿಯಲು ನೌಕರರ ನಿರ್ಧಾರ ಪರಿಣಾಮ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ . ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಯಾವ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದು ಕೆಲಸ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹರ್ಜ್ಬರ್ಗ್ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನೀಡ್ಸ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೆಲೆಂಡ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ಹ್ಯಾಮ್ ಜಾಬ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾದರಿ ಸೇರಿವೆ.

ಉಲ್ಲೀಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Tett, Robert P; John P. Meyer (1993). "Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings". Personnel Psychology 46 (2): 259–293. doi:10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x. Retrieved 2009-01-21.
Ruby, Allen M. (January 2002). "Internal Teacher Turnover in Urban Middle School Reform". Journal of Education for Students Placed at Risk 7 (4): 379–406. doi:10.1207/S15327671ESPR0704_2.

http://study.com/academy/lesson/what-is-employee-turnover-definition-cost-reasons.html