ಉಕ್ಷ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಉಕ್ಷ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ಭಾರ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಗೋಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಎತ್ತು
  • ಬೋಸ್ ಟಾರಸ್ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಒಂದು ಅಖಂಡ (ಬೀಜ ಒಡೆಯದ) ವಯಸ್ಕ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಗೂಳಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಕ್ಷ&oldid=845840" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ