ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನಲ್ ಡಿಸೈನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನಲ್ ಡಿಸೈನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಲಿಕಾರ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಭೋಧನ ಗುರಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಪಾರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ವಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಳಗೊಂಡಿದೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಸ್ತ್ರಾ (ಬೋಧನಾಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಧ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕರು ನಡೆಸುವ ಅಥವಾ ಸಮದಾಯ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಿಸಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅನೀಕ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ADDIE ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ೫ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಗೆ - ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಢಿ, ಅನುಷ್ಟಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರಧಾಯಕವಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಮನೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ (ಕಲಿಕೆಯ ಸಿದ್ದಾಂತ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂಚನಾ , ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಟೆಸ್ಟ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ , ವಿನ್ಯಾಸ, ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.1946 ರಲ್ಲಿ, ಎಡ್ಗರ್ ಡೇಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಿತ , ಸೂಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ.

೧೯೫೦ ರ ದಶಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ೧೯೫೪ ಲೇಖನ "ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ತೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್" ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೂಚನಾ ವಸ್ತುಗಳು , ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ , ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು , ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು , ಯೋಜಿತ ಸೂಚನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂಬ ಸೂಚಿಸಿದರು ; ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆದಾಪು ಅವಕಾಶ. ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್. ಮಾಗೆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನ್ ತನ್ನ ೧೯೬೨ ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಲೇಖನ ಬಯಸಿದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು , ಕಲಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೫೬ ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಭಾವಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ: ( ಒಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ , ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ವರ್ತನೆಗಳು ಏನು ) ಅರಿವಿನ ( ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ) , ಮಾನಸಿಕ ( ಯಾವ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ , ಮಾಡುತ್ತದೆ ) ಮತ್ತು ಭಾವುಕ. ಈ ಜೀವಿವರ್ಗೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಭಾವ.

೧೯೬೦ ರ ದಶಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ಲೇಸರ್ ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ " ಮಾನದಂಡ -ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು " ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೂಹವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರವ -ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ -ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ' ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು , ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿವೆ. ೧೯೬೫ ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಗ್ನೆ " ಕಲಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ " ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ( ಅರಿವಿನ , ಭಾವನಾತ್ಮಕ , ಮಾನಸಿಕ ) ಮೂರು ಡೊಮೇನ್ಗಳ , ಐದು ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ( ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿ , ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು , ಅರಿವಿನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ , ವರ್ತನೆ , ಚಲನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ) , ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಒಂಬತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಡಿಪಾಯ ಉಳಿದಿರುವ. ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸುಪೆರೊರ್ದಿನತೆ ನ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು - ಕಲಿಕೆಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿಗಗ್ನೆ ಕೃತಿಯ ಸೂಚನಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೂಚನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ( ಮತ್ತು ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ) ಉದಾ , - ೧೯೬೭ ರಲ್ಲಿ, ತರಬೇತಿ ವಸ್ತುಗಳು ವೈಫಲ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ನಂತರ , ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿವೆನ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ .

೧೯೭೦ ರ ದಶಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯೭೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ , ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ . ಅನೇಕ ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಬೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಡೇವಿಡ್ ಮೆರಿಲ್ ಸೂಚನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಥಿಯರಿ ( CDT ) , ಫಾರ್ ( ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ).

೧೯೮೦ ರ ದಶಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಬಲ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೂ ಸಹ, ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಬಲ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೂ ಸಹ, ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತರಗತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಹಲವು ಬಳಕೆಗಳು " ಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ " ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದವು. ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ೧೯೮೦, ೧೯೯೦ ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೂ , ಅರಿವಿನ ಹೊರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

೧೯೯೦ ರ ದಶಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಾದದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರಿವಿನ ಕಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದವು. ರಾಚನಿಕವಾದಿಗಳು ಕಲಿಕೆ ಅನುಭವಗಳ "ಅಧಿಕೃತ" ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಂಬಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಒತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಳುದಾರಿಯನ್ನು ದೂರ ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಧನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೀಡಿಯ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಾದದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಎಂದು, ತರಗತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಸ್ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊರೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಾದರಿ ಮೊದಲ ೧೯೯೦ ರ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೂರದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಸೂಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

೨೦೦೦ ರ ದಶಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅನುಭವಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನುಮತಿ.

ರೆಫರೆನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Merrill, M. D.; Drake, L.; Lacy, M. J.; Pratt, J. (1996). "Reclaiming instructional design" (PDF). Educational Technology 36 (5): 5–7.
 2. Mayer, Richard E (1992). "Cognition and instruction: Their historic meeting within educational psychology". Journal of Educational Psychology 84 (4): 405–412. doi:10.1037/0022-0663.84.4.405
 3. Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In D. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications and # Technology (pp. 170-198). New York: Simon & Schuster Macmillan
 4. Duffy, T. M. , & Jonassen, D. H. (1992). Constructivism: New implications for instructional technology. In T. Duffy & D. Jonassen (Eds.), Constructivism and the technology of instruction (pp. 1-16). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 5. Reiser, R. A., & Dempsey, J. V. (2012). Trends and issues in instructional design and technology. Boston: Pearson
 6. Clark, B. (2009). The history of instructional design and technology. Retrieved from http://www.slideshare.net/benton44/history-of-instructional-design-and-technology?from=embed
 7. Thalheimer, Will. People remember 10%, 20%...Oh Really? October 8, 2006.
 8. Bloom's Taxonomy. Retrieved from Wikipedia on April 18, 2012 at Bloom's Taxonomy
 9. Instructional Design Theories. Instructionaldesign.org. Retrieved on 2011-10-07.
 10. Reiser, R. A. (2001). "A History of Instructional Design and Technology: Part II: A History of Instructional Design". ETR&D, Vol. 49, No. 2, 2001, pp. 57–67. Retrieved from https://files.nyu.edu/jpd247/public/2251/readings/Reiser_2001_History_of_ID.pdf
 11. History of instructional media. Uploaded to YouTube by crozitis on Jan 17, 2010. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=y-fKcf4GuOU
 12. A hypertext history of instructional design. Retrieved April 11, 2012 from http://faculty.coe.uh.edu/smcneil/cuin6373/idhistory/index.html
 13. Markham, R. "History of instructional design". Retrieved on April 11, 2012 from http://home.utah.edu/~rgm15a60/Paper/html/index_files/Page1108.htm
 14. Paas, Fred; Renkl, Alexander; Sweller, John (2003). "Cognitive Load Theory and Instructional Design: Recent Developments". Educational Psychologist 38 (1). doi:10.1207/S15326985EP3801_1
 15. History and timeline of instructional design. Retrieved April 11, 2012 from http://www.instructionaldesigncentral.com/htm/IDC_instructionaltechnologytimeline.htm
 16. Braine, B., (2010). "Historical Evolution of Instructional Design & Technology". Retrieved on April 11, 2012 from http://timerime.com/en/timeline/415929/Historical+Evolution+of+Instructional+Design++Technology/
 17. Trentin G. (2001). Designing Online Courses. In C.D. Maddux & D. LaMont Johnson (Eds) The Web in Higher Education: Assessing the Impact and Fulfilling the Potential, pp. 47-66, The Haworth Press Inc., New York, London, Oxford, ISBN 0-7890-1706-7. https://www.researchgate.net/publication/235938996_Designing_Online_Courses?ev=pub_srch_pub