ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Grammar series ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ ವು ಭಾಷಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದೇ ಭಾಷೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. (ಹಾಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ): ಭಾಷೆಯ ರಚನಾ ಘಟಕಗಳಾದ ಶಬ್ದರೂಪ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, morpheme (ರೂಪಾಕೃತಿ)ಗಳು ಮತ್ತು word (ಪದ)ಗಳ ಬಳಸಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ phrase (ಪದಗುಚ್ಛ)ಗಳು, clause (ವಾಕ್ಯಾಂಶ)ಗಳು, ಮತ್ತು sentence (ವಾಕ್ಯ)ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ - ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಗ್ರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ; ಹಾಗೂ, ವಿಧಾಯಕ -(ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಕಟ್ಟಳೆ) ಇದು ಮಾತನಾಡುವವರ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲೆಂದು ಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಳಸುವುದಾಗಿದೆ; (ಇದನ್ನು ನೋಡಿ: ಭಾಷಾಧ್ಯಯನದ ಅನುಶಾಸನ, ಹಾಗೂ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನ). ವಿಧಾಯಕ ವ್ಯಾಕರಣವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದ,ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ(ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಘಂಟಿನ) ಭಿನ್ನತೆಗಳಿವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಾಕರಣ ಭೇದಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯ ಭಾಷಾಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚದುರಿವೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಸರ್ವೆಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ,ಪ್ರವಚನ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷಾಶೈಲಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉಕ್ತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Word classes and phrase classes (ಪದದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛದ ವರ್ಗಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಪದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: noun (ನಾಮಪದ), verb (ಕ್ರಿಯಾಪದ), adjective (ವಿಶೇಷಣ), adverb (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ), preposition (ಉಪಸರ್ಗ), conjunction (ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯ) ಮತ್ತು determiner (ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಾಯಕ). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 'parts of speech (ಭಾಷಾಖಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಪದವಾಚಕಗಳು)' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪುಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ interjections (ಭಾವಸೂಚಕಾವ್ಯಯ)ಗಳು. ಆದರೆ ಇವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯರಚನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.[೧];Open and closed classes (ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯದ ವರ್ಗಗಳು)ಮುಕ್ತ ಪದ ವರ್ಗಗಳು ಹೊಸ ಪದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ; ಸಂಕುಚಿತ ಪದ ವರ್ಗಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ.[4] ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'celebutante' (ಸೆಲೆಬ್ಯುಟೆಂಟ್)'('ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಔತಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತನಾಮರು) ಮತ್ತು 'mentee' (ಮೆಂಟೀ) (ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವಾದ '24/7' (ಅರ್ಥಾತ್‌ - ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕೂ ಗಂಟೆಗಳು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳೂ ದಿನಗಳ ಸಂಕೇತ-ಸೂಚಕ) ("I am working on it 24/7" (ಅರ್ಥ: ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇಡೀ ದಿನ, ಇಡೀ ವಾರ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ)) ಈ ತೆರನಾದ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು [೧] ಮುಕ್ತ ವರ್ಗಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.[೧] ಆದರೂ, ಸರ್ವನಾಮ 'his' ಅಥವಾ 'her' ಬದಲಿಗೆ 'their' ಎಂಬ ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ಏಕವಚನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "Each new arrival should check in their luggage.") (ಅರ್ಥ: ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮಗ್ರಿ-ಸರಂಜಾಮನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.[೧] ;Word classes and grammatical forms (ಪದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವಾಕ್ಯ ರಚನಾ ರೂಪಗಳು)ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಪದವು ಹಲವು ಪದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಪದದ ವರ್ಗ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 'lexeme (ಪದದ ಮೂಲಾಂಶ)' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.[೨] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'run' (ರನ್‌) (ಓಟ) ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಾಮಪದವೂ ಆಗಬಹುದು ("It is a ten mile run to Tipperary.") (ಅರ್ಥ:ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಪೆರರಿಗೆ ಇದು ಹತ್ತು ಮೈಲುಗಳ ಓಟವಾಗಿದೆ); ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ವಿವಿಧ ಪದ ಘಟಕಗಳಾಗಬಹುದು.[೨] ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಇದೇ ಭಾಷಾಪದಘಟಕ ಹಲವು ವ್ಯಾಕರಣದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದದ (ಅಂಗ) ಘಟಕವಾಗಿ 'run (ರನ್‌)' ಹಲವು ಎಲ್ಲೆಯುಳ್ಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: 'runs (ರನ್ಸ್‌),' 'ran (ರಾನ್‌)' and 'ರನಿಂಗ್‌ (ರನಿಂಗ್‌).'[೨] ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪದಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'aerobics (ಏರೊಬಿಕ್ಸ್‌)' ಎಂಬ ನಾಮಪದವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'aerobicised (ಏರೊಬಿಕೈಸ್ಡ್‌)' ಎಂಬ ಹಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ("the aerobicised bodies of Beverly Hills celebutantes." [೨]).;Phrase classes (ಪದಗುಚ್ಛದ ವರ್ಗಗಳು) ಪದಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಯಿಂದಾದ ಸಮೂಹವೇ phrase (ಪದಗುಚ್ಛ)ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸ್ವತಃ ಪದ ವರ್ಗದ ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳನ್ನು phrase classes (ಪದಗುಚ್ಛದ ವರ್ಗಗಳು) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.[೨] The ancient pulse of germ and birth ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವು 'The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ noun (ನಾಮಪದ)ವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. (ಥಾಮಸ್‌ ಹಾರ್ಡಿ, The Darkling Thrush ) ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು noun phrase (ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛ) ಆಗಿದೆ. ಇತರೆ phrase classes (ಪದಗುಚ್ಛ ವರ್ಗಗಳು) ಹೀಗಿವೆ: verb phrases (ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು), adjective phrases (ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು), adverb phrases (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು), prepositional phrases (ಪದದ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು,ಉಪಸರ್ಗದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು) ಮತ್ತು determiner phrases (ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು).[೨](ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹ)

Nouns and determiners (ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Nouns (ನಾಮಪದಗಳು) ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪದ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಮಪದಗಳು 'ಜನರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳನ್ನು' ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.[೨] ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, 'Mandela,' 'jaguar,' 'mansion,' 'volcano,' 'Timbuktoo,' 'blockade,' 'mercy,' ಮತ್ತು 'liquid' ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾಮಪದಗಳು (nouns). ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ರೂಪಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, '-age' ('shrinkage'), '-hood' ('sisterhood'), '-ism' ('journalism'), '-ist' ('lyricist'), '-ment' ('adornment'), '-ship' ('companionship'), '-tude' ('latitude'), ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ suffixes (ಪದದ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು) ನಾಮಪದಗಳ identifiers (ಗುರುತುಕಾರಕಗಳು,ಸೂಚಕಗಳು) ಆಗಿರುತ್ತವೆ.[೨] ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ: 'assuage' ಮತ್ತು 'disparage' ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿವೆ (verbs); 'augment' ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ, 'lament' ಸಹ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು 'worship' ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತು ಗುಣವಾಚಕ,ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಾಮಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. 'a boring talk,' 'a five-week run,' 'the long caress,' 'the utter disdain,' ಮುಂತಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳಿವೆ.;ಸಂಖ್ಯೆ, ಲಿಂಗ, ಮಾದರಿ, ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯರಚನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾಮಪದಗಳು singular (ಏಕವಚನ) ಮತ್ತು plural (ಬಹುವಚನ) ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.[೩] ಹಲವು ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳು -s ಅಥವಾ -es ಅಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (dog/dogs, referee/referees, bush/bushes) ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ (woman/women, axis/axes, medium/media). ಕೆಲವು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾಮಪದಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.[೩] ಆದರೂ, ಜೀವಂತ (ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ)ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು (mother/father, tiger/tigress, alumnus/alumna, male/female).[೩] ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: common nouns (ರೂಢನಾಮಗಳು) ('sugar,' 'maple,' 'syrup,' 'wood'), proper nouns (ಅಂಕಿತನಾಮಗಳು), ("Cyrus," "China"), concrete nouns () ("book," "laptop") ಮತ್ತು abstract nouns (ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಗಳು) ("heat," "prejudice").[೩] ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತಿಸಬಹುದು: count nouns (ಎಣಿಸಬಹುದಾದ ನಾಮಪದಗಳು) ('clock,' 'city,' 'colour') ಮತ್ತು non-count nouns (ಎಣಿಸಲಾಗದ ನಾಮಪದಗಳು) ('milk,' 'decor,' 'foliage').[೪] ನಾಮಪದಗಳ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯರಚನೆಯ ನಿಯಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪] ನಾಮಪದಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ರೂಢನಾಮ 'cat') ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

 1. ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ('the beautiful Angora cat'),
 2. ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಾಯಕವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬಹುದು ('the beautiful Angora cat'), ಅಥವಾ
 3. ಇತರೆ ನಾಮಪದಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಬಹುದು ('the beautiful Angora cat').[೪]

Noun phrases (ನಾಮಪದದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು (noun phrases) ವಾಕ್ಯಗಳೊಳಗೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಪದಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾಮಪದಗಳು 'heads' ಅಥವಾ ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.[೪] ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಮುಖ್ಯಪದಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿವೆ):

 1. "The burnt-out ends of smoky days."[೫]
 2. "The real raw-knuckle boys who know what fighting means, ..."[೬]
 3. "The idle spear and shield ..."[೭]

ಪ್ರಧಾನ ಪದವು ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (modifiers) , ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥದ ಪರಿಪೂರಕಗಳು (complement) ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಬಹುದು. ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಪದದ ಮುಂಚೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ("The real raw-knuckle boys ...," ಅಥವಾ "The burnt-out ends ...") ಇವುಗಳನ್ನು pre-modifiers ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ, ಮುಖ್ಯಪದದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ("who know what fighting means ...") ಇವುಗಳನ್ನು post-modifiers ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.[೪] ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "The rough, seamy-faced, raw-boned College Servitor ..."[೮] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಿವರ್ತನಾ-ಪೂರ್ವ ಪದಗುಚ್ಛವು ('The') ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳನ್ನು, ('rough,' 'seamy-faced,' ...) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ('College') ಇತರೆ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಪೂರಕಗಳು (Complements) ಮುಖ್ಯಪದಗಳ ನಂತರವೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (post-modifiers ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ).[೯] ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಪರಿಪೂರಕಗಳನ್ನು ವಾಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಮುಖಪದಗಳನ್ನು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ):

 1. "The burnt-out ends of smoky days ."[೧೦]
 2. "The suggestion that Mr. Touchett should invite me appeared to have come from Miss Stackpole."[೧೧]
 3. "The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry."[೧೨]

ವಾಕ್ಯದೊಳಗಿನ, ನಾಮಪದದ ಪದಗುಚ್ಛವು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯದ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರಕದ ಅಂಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳು (ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ವಾಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ):[೯]

 1. ವ್ಯಾಕರಣದ ಕರ್ತೃ: "Some mute inglorious Milton here may rest."[೧೩]
 2. ಕರ್ಮಪದ: "Dr. Pavlov ... delivered many long propaganda harangues ..."[೧೪]).
 3. ಪರಿಪೂರಕ: "'All they see is some frumpy, wrinkled-up person passing by in a carriage waving at a crowd ."[೧೫]

Verbs (ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾಮಪದಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪದಸಮೂಹದ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು (verbs) 'ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು' ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.[೧೬] ಹಾಗಾಗಿ, 'smile,' 'stab,' 'climb,' 'confront,' 'liquefy,' 'wake,' 'reflect' - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು (ತಪ್ಪು ಅಸಂಬದ್ಧ)(verbs). ಕೆಲವು ಅಂತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಅಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು: '-ate' ('formulate'), '-iate' ('inebriate'), '-ify' ('electrify') and '-ise' ('sermonise').[೧೬] ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಗಳಿವೆ: 'chocolate' ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ, 'immediate' ವಿಶೇಷಣ, 'prize' ನಾಮಪದವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು 'maize' ಸಹ ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು (Prefixes) ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 'un-' ('unmask'), 'out-' ('outlast'), 'over-' ('overtake') ಮತ್ತು 'under-' ('undervalue').[೧೬](ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). ಹೀಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಂದ ನಾಮಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ:[೧೬]

 • "so are the sons of men snared in an evil time"[೧೭]
 • "[a national convention] nosed parliament in the very seat of its authority"[೧೮]

ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು:[೧೬]

 • "To dry the old oak's sap and cherish springs."[೧೯]
 • "Time's glory is to calm contending kings"[೧೯];Regular and irregular verbs (ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು)ಕ್ರಿಯಾಪದವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಭಕ್ತಿಯ ನಿಷ್ಪನ್ನ ರೂಪಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗದ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಕ್ರಿಯಾಪದ.[೨೦] ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ತಳಪಾಯ ಅಥವಾ ಮೂಲ ರೂಪ (base form): climb; ವರ್ತಮಾನ ರೂಪ (present form): climb; -s ರೂಪ: climbs ; -ing ರೂಪ: climbing ; ಭೂತಕಾಲ ರೂಪ (past form): climbed ; -ed ಕೃದಂತ (participle): climbed .[೨೦]

ಮೂಲರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಂತ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.[೨೦] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • ಮೂಲ ರೂಪ: catch; ವರ್ತಮಾನ ರೂಪ: catch; -s ರೂಪ: catches; -ing ರೂಪ: catching; ಭೂತಕಾಲ ರೂಪ: caught; -ed ಕೃದಂತ: caught.
 • ಮೂಲ ರೂಪ: choose; ವರ್ತಮಾನ ರೂಪ: choose; -s ರೂಪ: chooses; -ing ರೂಪ: choosing; ಭೂತಕಾಲ ರೂಪ: chose; -ed ಕೃದಂತ: chosen.

ವ್ಯಾಕರಣ ರೂಪಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ(ವಿಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಖ್ಯಾತ) ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕ್ರಿಯಾಪದ 'be'. ಮೂಲ ರೂಪ: be; ವರ್ತಮಾನ ರೂಪ: am, are; -s ರೂಪ: is; -ing ರೂಪ: being; ಭೂತಕಾಲ ರೂಪ: was, were; -ed ಕೃದಂತ: been.[೨೦] ;Type and characteristics (ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು)ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು (Verbs) ಮೂರು ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ: lexical (ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ), auxiliary (ಸಹಾಯಕ) ಮತ್ತು inflectional (ರೀತಿಸೂಚಕ/ಕ್ರಿಯಾ ಭಾವನಿರ್ದೇಶಕ).[೨೧] ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮುಕ್ತ ವರ್ಗದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು (ಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'dive,' 'soar,' 'swoon,' 'revive,' 'breathe,' 'choke,' 'lament,' 'celebrate,' 'consider,' 'ignore' ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು.[೨೧] ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ವರ್ಗದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: be, do, ಮತ್ತು have.[೨೧] ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇತರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು (a) aspect (progressive, perfect) (ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಸೂಚಕ, ಪೂರ್ಣವಾಚಕ), (b) passive voice (ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ) ಮತ್ತು (c) clause type (interrogative, negative) (ವಾಕ್ಯಾಂಶ ವಿಧ) (ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ)) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.[೨೧] ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ವಾಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದೆ.

 1. aspect (progressive): "'She is breathing Granny; we've got to make her keep it up, that's all—just keep her breathing."[೨೨]
 2. aspect (perfect): "'Yes, I want a coach,' said Maurice and bade the coachman draw up to the stone where the poor man who had swooned was sitting."[೨೩]
 3. passive voice: "When she was admitted into the house Beautiful, care was taken to inquire into the religious knowledge of her children."[೨೪]
 4. clause type (interrogative): (Old joke) Boy: "Excuse me sir, How do I get to Carnegie Hall?" Man on street: "Practice, Practice, Practice."
 5. clause type (negative): Wasn't she monstrously surprised ?"[೨೫] ಭಾವಸೂಚಕ/ಭಾವನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಹ ಸಂಕುಚಿತ ವರ್ಗದ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗವು ಮೂಲಾಧಾರ ರೀತಿಸೂಚಕಗಳು ('can,' 'could,' 'shall,' 'should,' 'will,' 'would,' 'may,' 'might,' 'must'), ಅರೆ-ಭಾವರೀತಿಸೂಚಕಗಳು ('dare,' 'need,' 'ought to,' 'used to') ಮತ್ತು ರೀತಿಸೂಚಕ ವಾಕ್ಯಖಂಡಗಳು ('be able to,' 'have to') ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.[೨೧] ರೀತಿಸೂಚಕಗಳು ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.[೨೧] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
 • less certain: "Before the snow could melt for good, an ice storm covered the lowcountry and we learned the deeper treachery of ice."[೨೬]
 • more certain: "Eat your eggs in Lent and the snow will melt . That's what I say to our people when they get noisy over their cups at San Gallo ..."[೨೭]* expressing necessity: "But I should think there must be some stream somewhere about. The snow must melt ; besides, these great herds of deer must drink somewhere."[೨೮]

ಭಾವಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು (Modal verbs) ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಲರೂಪಗಳಿಗೆ (tense) ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ (inflect) ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.[೨೧] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • person: "I/you/she might consider it."
 • number: "I/We/She/They might consider it"
 • tense: "They might have considered/be considering/have been considering it."

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:

 1. ವ್ಯಾಕರಣದ ಕರ್ತೃ ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು (subject noun phrase) (ವಾಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ: "The real raw-knuckle boys who know what fighting means enter the arena without fanfare."
 2. ಸಂಖ್ಯಾರೂಪದಲ್ಲಿರುವ subject noun phraseನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: "The real raw-knuckle boy/boys who knows/know what fighting means enters/enter the arena without fanfare.
 3. ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪದಲ್ಲಿರುವ subject noun phraseನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: "I/He, the real raw-knuckle boy who knows what fighting means, enter/enters the arena without fanfare", ಹಾಗೂ
 4. ರೀತಿಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಕಾಲರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: "The boys ... had been entering the arena without fanfare."

Verb phrases (ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಭೇದಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಶಬ್ದಕೋಶೀಯ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾವಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಪದವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ.[೨೯] ಉದಾಹರಣೆ:

 • "I didn't notice Rowen around tonight," remarked Don, as they began to prepare for bed. "Might have been sulking in his tent," grinned Terry."[೩೦] ಇಲ್ಲಿ, "might have been sulking" ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛವು "ಭಾವ ಸೂಚಕ-ಸಹಾಯಕ-ಸಹಾಯಕ-ಪದಕೋಶೀಯ (modal-auxiliary-auxiliary-lexical)" ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪದಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಸೂಚಕವು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು, ಆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಕೋಶೀಯ (ಮುಖ್ಯ) ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಬರುತ್ತದೆ.[೨೯] ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛವು ರೀತಿಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ: modal verb (ಭಾವ ಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ) >> perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ) have >> progressive (ಗತಿಸೂಚಕ) be >> passive (ಕರ್ಮಣೀಪ್ರಯೋಗ) be >> Lexical verb (ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ).[೨೯] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • "He might have been being used by the CIA as part of their debriefing procedure, but he might just as easily have been part of the Russians' plans to use Oswald in America."[೩೧] ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛವು ಹೀಗಿದೆ: might (modal (ರೀತಿಸೂಚಕ)) have (perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ)) been (progressive (ಗತಿಸೂಚಕ)) being (passive (ಕರ್ಮಣೀ ಪ್ರಯೋಗ)) used (lexical (ಪದಕೋಶೀಯ)).
 • "be able to" ಎಂಬ ರೀತಿಸೂಚಕವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ: "It is best to know that she has (perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ)) been (progressive (ಗತಿಸೂಚಕ)) able to (modal expression (ರೀತಿಸೂಚಕ)) balance (lexical verb (ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ)) these qualities and quantities with a grace which has not fallen short of greatness ...."[೩೨]

Tense (ಧಾತುವಿನ ಕಾಲರೂಪ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾಲರೂಪದೊಂದಿಗೆ verb phrases (ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು) ಬದಲಾಗಬಹುದು; ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು "tensed verb phrases (ಕಾಲರೂಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.[೩೩] ಉದಾಹರಣೆ:

 • "They have accomplished a lot this year, but they had accomplished even more last year."

ಹಲವು ಕಾಲರೂಪವಲ್ಲದ ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ:

 1. ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಆಧಾರರೂಪವನ್ನು imperative (ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.[೩೩] ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "Halt !"
 2. ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಆಧಾರರೂಪವು ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ(ಬಯಸಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು.[೩೩] ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "'If he is a spy,' said Gorgik, 'I would rather he not know who I am."[೩೪]# "to"ದೊಂದಿಗೆ infinitive ಕರ್ತೃ (ಧಾತ್ವರ್ಥವಾಚಿ).[೩೩] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
  1. "Did you see her, chief—did you get a glimpse of her pleasant countenance, or come close enough to her ear, to sing in it the song she loves to hear ?'"[೩೫][೩೫]## "She got so she could tell big stories herself from listening to the rest. Because she loved to hear it and the men loved to hear themselves, they would 'woof' and 'boogerboo' around the games to the limit."[೩೬]# "-ing" ರೂಪ.[೩೩] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
  2. "Biological diversity is plummeting , mainly due to habitat degradation and loss, pollution, overexploitation, competition from alien species, disease and changing climates."[೩೭]
  3. "Then it was swooping downward and in the next second, a huge metal magpie, with wings outstretched in full flight, was plummeting toward them."[೩೮]# "-ed" ಕೃದಂತ.[೩೩] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
  4. "I also know that the painter has dined twice with the Prince Regent."[೩೯]## "Which in all probability means that you had dined together," replied Monte Cristo, laughing, "I am glad to see you are more sober than he was."[೪೦] ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಕ್ರಿಯಾಪದದ (main clause verb) ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಲರೂಪವಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛದ (non-tensed verb phrase) ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು.[೩೩] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
 • "From the very beginning, Coltrane was an indefatigable worker at his saxophone spending hours upon hours practicing every day."[೪೧] "By assuming a good position and by practicing every day he will in time acquire a feeling and an appearance of ease before people."[೪೨]

ಮೊದಲ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, 'practicing' ಎಂಬುದರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು past (ಭೂತಕಾಲ) ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ "was"ನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, "practicing"ನ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು (present (ವರ್ತಮಾನ) ಮತ್ತು future (ಭವಿಷ್ಯ‌) ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ "will in time"ನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Aspect (ಧಾತುರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು (Verb phrases) ವಾಕ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಧಾತು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: progressive (ಗತಿಸೂಚಕ) ಮತ್ತು perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ) . ಸ್ಥಿತಿಯು (aspect) ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಮಯದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ;Progressive aspect (ಗತಿಸೂಚಕ ಸ್ಥಿತಿ)ಗತಿಸೂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹಾಯಕ be ರೂಪ ಮತ್ತು ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ -ing ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.[೪೩] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • "Landlord, chambermaid, waiter rush to the door; but just as some distinguished guests are arriving , the curtains close and the invisible theatrical manager cries out, 'Second syllable!'
"[೪೪]
 • "She made her curtsy and was departing when the wretched young captain sprang up, looked at her and sank back on the sofa with another wild laugh."[೪೫] ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಅಂಶಗಳು
 • ರೀತಿಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿಸೂಚಕ ಧಾತುರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (Progressive aspect) ಕಾಣಬಹುದು.[೪೩]
  • "Restless, exciting and witty, he cannot resist a fantastic theory ..., so that one might be meeting Synge, Fielding and Aldous Huxley and on the same page."[೪೬]
 • ಆದರೂ, ಕಾಲರೂಪ ಹೊಂದಿರದ -ing ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪಗಳು ಗತಿಸೂಚಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.[೪೩]
  • "By working every day, he had learned the peculiarities, the weaknesses and strengths, of opposing batters ..."[೪೭] It cannot be changed to "By being working every day, ...."
 • ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿರುವ "to"- ಧಾತುಅರ್ಥವಾಚಿ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಗತಿಸೂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.[೪೩]
  • "He loved to sit by the open window when the wind was east and seemed to be dreaming of faraway scenes."[೪೮];Perfect aspect ಪೂರ್ಣವಾಚಕ ಸ್ಥಿತಿ (ವರ್ತಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯ)ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಸಹಾಯಕ "have" ಮತ್ತು ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ "-ed" ಕೃದಂತ ರೂಪದ ಮೂಲಕ perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ) ಸ್ಥಿತಿಯ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.[೪೩] ಸದ್ಯದ ಕ್ಷಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಇದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.[೪೩] ಇವರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ: "The flowers didn't bloom this summer" ಹಾಗೂ "The flowers haven't bloomed this summer." ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಂಶಗಳು
 • ಪೂರ್ಣವಾಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ರೀತಿಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.[೪೩]
  • "You might (modal (ಭಾವಾರ್ಥ ರೀತಿಸೂಚಕ)) have invited (perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ)) the Mad Hatter to the tea-party."
 • ಪೂರ್ಣವಾಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು -ing ಮತ್ತು to-ಧಾತ್ವರ್ಥವಾಚಿ(ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸೂಚಿಸುವ ಧಾತು) ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು.[೪೩]
  • "Having turned the TV on , he now mindlessly flicked through the channels."
  • "To have run the marathon, she would have needed to be in good shape."

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗತಿಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಚಕ ಇವೆರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು: "They've been laughing so hard that their sides hurt."

ಕರ್ತರಿ/ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದ ರೂಪ(ಕರ್ತೃವಿಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗವು (passive voice ) ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ "be" ಹಾಗೂ ಪದಕೋಶೀಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ "-ed" ಕೃದಂತದೊಂದಿಗೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.[೪೯] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • (ವಾಕ್ಯ) "The older critics slammed the play with vituperation inexplicable unless one attributes it to homophobia."[೫೦]
 • (passive voice (ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ)) "Ever notice how she was ("be"ನ ಭೂತರೂಪ) slammed (-ed ಕೃದಂತ) by the critics until the actors started doing it themselves?"[೫೧] ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
 • ಭಾವರೀತಿಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.[೪೯]
  • "And if they couldn't get a handle on it soon, cities and towns all up and down the Eastern Seaboard could (modal (ಭಾವದ ರೀತಿಸೂಚಕ)) be slammed (passive (ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ)) by the biggest storm of the year ...."[೫೨]
 • "-ing"ನಂತಹ ಕಾಲರೂಪವಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು "to-" ಧಾತ್ವರ್ಥವಾಚಿಯೊಂದಿಗೆ(ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ರೂಪಿಸುವ ಧಾತುರೂಪದ ಪದದ) ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.[೪೯]
  • "There he was—getting slammed by the critics—and still taking the high road."[೫೩]
  • "We were about to be slammed by an 80-foot breaking wave."[೫೪]
 • ಗತಿಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಚಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೇರಬಹುದು.[೪೯]
  • (passive (ಕರ್ಮಣಿ), progressive (ಗತಿಸೂಚಕ)): "The wind had picked up. The boat was being slammed by the swells and floundering."[೫೫]
  • (passive (ಕರ್ಮಣಿ, perfect (ಪೂರ್ಣವಾಚಕ)): "Although, alas, it's not such an exclusive club. I've sent them to everyone who has been slammed by that dreadful woman."[೫೬]

Mood (ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ರೂಪಿಸುವ ಧಾತುರೂಪ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛವು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸೂಚಿಸುವ ಧಾತುರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇದು 'ಘಟನೆಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ'ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.[೪೯] ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳ ಧಾತುರೂಪಗಳಿವೆ: indicative (ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ), imperative (ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ) ಮತ್ತು Mood (ಸಂ-ಭಾವನಾರ್ಥಕ)[೪೯] ;Indicative mood (ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ)ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ ರೂಪವು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ.[೪೯] ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಲರೂಪ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ರಿಯಾರೀತಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ರಚನೆಗಳು ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ ರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ.[೪೯] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • "She will have a hangover tomorrow morning."
 • "The Prime Minister and his cabinet were discussing the matter on that fateful day in 1939.";Imperative mood (ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ರೂಪ)

ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ ರೂಪವು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:[೪೯]

ಇದು ಸಹ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ, ಆಶಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.[೪೯] ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಆಧಾರರೂಪವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ(ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ) ಬಳಸುತ್ತದೆ.' ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ, "demand," "request," "suggest," "ask," "plead," "pray," "insist," ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ನಂತರವೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೯] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • "I demanded that Sheriff Jeanfreau stay . I even wanted worthless and annoying Ugly Henderson to stay."[೫೯]
 • "'I suggest that you not exercise your temper overmuch,' Mayne said and the French tinge in his voice sounded truly dangerous now." [೬೦] ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
 • ಸಂಭಾವನಾಸೂಚಕವಾದ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ನಂತರ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.[೪೯]
  • "I accepted on the condition that I not be given a starring role."[೬೧]
 • ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳ ನಂತರವೂ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.[೪೯]
  • "Two nuns are asked to paint a room in the convent and the last instruction of Mother Superior is that they not get even a drop of paint on their habits."[೬೨]
 • ಕ್ರಿಯಾಪದ "be"ನ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ರೂಪವು ಮೂಲರೂಪ "be"ನಂತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.[೪೯]
  • "Whenever a prisoner alleges physical abuse, it is imperative that the prisoner be seen by an officer at the earliest possible opportunity."[೬೩]
 • ತನ್ನ "were" ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಚಿಸಲು ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.[೪೯]
  • "'Lin said, turning toward Pei, "I'm afraid she's excited at seeing me home again." Pei smiled. "I would be too, if I were she."[೬೪]

ವಿಶೇಷಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾರ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಗುಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.'[೬೫] ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆಯೇ, ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಅಂಶಗಳ ರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗದು.[೬೫] ಆದರೂ, ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಣಗಳ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.[೬೫] ಉದಾಹರಣೆಗಳು: "-al" ("habitual," "multidimensional," "visceral"), "-ful" ("blissful," "pitiful," "woeful"), "-ic" ("atomic," "gigantic," "pedantic"), "-ish" ("impish," "peckish," "youngish"), "-ous" ("fabulous," "hazardous"). As with nouns and verbs, there are exceptions: ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆ, ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ: "homosexual" ನಾಮಪದವಾಗಬಹುದು, "earful" ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ, "anaesthetic" ನಾಮಪದವಾಗಬಹುದು, "brandish" ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು:[೬೫] weakish, implacable, disloyal, irredeemable, unforeseen. ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ "a" ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು: "adrift," "astride," "awry.";Gradability ಶ್ರೇಣಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ(ವಿಂಗಡಿಸುವ) ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ: ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು (gradable adjectives) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಲಾಗದ ವಿಶೇಷಣಗಳು (non-gradable adjectives)[೬೬] ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಂತ-ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.[೬೬] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "hot" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: not at all hot (ಬಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ), ever so slightly hot (ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬಿಸಿ), only just hot (ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ), quite hot (ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿ), very hot (ಬಹಳ ಬಿಸಿ), extremely hot (ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿ), dangerously hot (ಅಪಾಯಕರವಾಗಿ ಬಿಸಿ), ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, "hot" ಎಂಬುದು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣ. ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: hot/cold, hard/soft, smart/dumb, light/heavy.[೬೬] ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಲಾಗದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: pregnant, married, incarcerated, condemned, adolescent (ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ), dead, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು, ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಲಾಗದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ:

 • "When a man's verses cannot be understood, nor a man's good wit seconded with a forward child, understanding, it strikes a man more dead than a great reckoning in a little room."[೬೭]

ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಲಾಗದ(ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗದ) ವಿಶೇಷಣವು ತಾನು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರ್ಥತೆಯಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ "dead" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು 'ಮಂದ' ಅಥವಾ 'ಕಂಪನಶೀಲವಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ:

 • "... the bell seemed to sound more dead than it did when just before it sounded in open air."[೬೮]

ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಧಿಕ ಗುಣಗಳ ತೋರಿಕೆ (comparative) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತೋರುವ ಅಥವಾ ತಮರೂಪಗಳಲ್ಲಿ (superlative) ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.[೬೬] ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೂಲರೂಪಗಳಿಗೆ, "-er" (ತರರೂಪ) and "-est" (ತಮರೂಪ) ಸೇರಿಸಿ ರಚಿಸಬಹುದು:[೬೬] cold, colder, coldest; hot, hotter, hottest; dry, drier, driest ಇತ್ಯಾದಿ; ಆದರೂ, ಇತರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು "more" ಮತ್ತು "most" ತರರೂಪ ಮತ್ತು ತಮರೂಪಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: more apparent, most apparent; more iconic, most iconic; more hazardous, most hazardous. ಕೆಲವು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯುಂಟು:[೬೬] good, better, best; bad, worse, worst; little, less, least; some/many, more, most.

Adjective phrases (ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕಾರ-ರೂಪಗಳು

ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛ ವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ, ಅಥವಾ, ಪರಿವರ್ತಿತ ಯಾ ಪರಿಪೂರಕಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.[೬೯] ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ; ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ):[೬೯]

 • "... placing himself in a dignified and truly imposing attitude, began to draw from his mouth yard after yard of red tape ..."[೭೦]
 • "Families did certainly come, beguiled by representations of impossibly cheap provisions, though the place was in reality very expensive , for every tradesman was a monopolist at heart."[೭೧]
 • "... of anger frequent but generally silent , ..."[೭೨]

ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛವು, ವಿಶೇಷಣ, ತದನಂತರ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಸರ್ಗ ಪದಗುಚ್ಛ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ) ಪರಿಪೂರಕ (complement) ಅಥವಾ ಒಂದು "that" ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಬಹುದು.[೬೯] ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಪೂರಕ ಮಾದರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವುಂಟು (ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ; ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪೂರಕಗಳು):[೬೯]

 • "... during that brief time I was proud of myself and I grew to love the heave and roll of the Ghost ..."[೭೩]
 • "... her bosom angry at his intrusion , ..."[೭೪]
 • "Dr. Drew is especially keen on good congregational singing ."[೭೫]

ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿರುವ "that" ವಾಕ್ಯಾಂಶದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು (ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ; ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾಂಶ):

 • "Was sure that the shrill voice was that of a man —a Frenchman."[೭೬]
 • "The longest day that ever was ; so she raves, restless and impatient."[೭೭]

ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛವು, ಪರಿವರ್ತನ-ಪೂರ್ವವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛದಿಂದ, ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನ-ನಂತರವನ್ನು ಪರಿಪೂರಕದಿಂದ ಜೋಡಿಸಬಹುದು[೬೯] (ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಾಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ವಕವನ್ನು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ):

 • "Few people were ever more proud of civic honours than the Thane of Fife ."[೭೮]
Attributive and predicative (ಗುಣಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಆಖ್ಯಾತಕ)

ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛವು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗುಣಸೂಚಕ (attributive) ಆಗುತ್ತದೆ (ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛ; ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ):[೬೯]

 • "Truly selfish genes do arise, in the sense that they reproduce themselves at a cost to the other genes in the genome."[೭೯]
 • "Luisa Rosado: a woman proud of being a midwife "[೮೦]

ವಾಕ್ಯದ ಆಖ್ಯಾತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣವಾಚಕ (predicate) ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಖ್ಯಾತ (predicative) ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ (ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ):[೬೯]

 • "No, no, I didn't really think so," returned Dora; "but I am a little tired and it made me silly for a moment ..."[೮೧]
 • "She was ill at ease and looked more than usually stern and forbidding as she entered the Hales' little drawing room."[೮೨]

Adverbs (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾರ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು 'ವಿಶಾಲ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪದಗಳ ವರ್ಗವಾಗಿವೆ. ಸಮಯ, ನಡವಳಿಕೆ, ಸ್ಥಳ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಪುನರಾವರ್ತನ, ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿವೆ.'[೮೩] ಅವುಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ವಿಶೇಷಣ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದೇ ಪದದಿಂದ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗುತ್ತವೆ.[೮೩] ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪಗಳಿಗೆ "-ly" ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪದಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.[೮೩] ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: "habitual," "pitiful," "impish." ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

 • "habitually": "... shining out of the New England reserve with which Holgrave habitually masked whatever lay near his heart."[೮೪]
 • "pitifully": "The lamb tottered along far behind, near exhaustion, bleating pitifully ."[೮೫]
 • "impishly": "Well and he grinned impishly , "it was one doggone good party while it lasted!"

[೮೬] ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಂತ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೆಂದರೆ "-ward(s)" ಮತ್ತು "-wise":[೮೩]

 • "homeward": "The plougman homeward plods his weary way."[೮೭]
 • "downward": "In tumbling turning, clustering loops, straight downward falling, ..."[೮೮]
 • "lengthwise": "2 to 3 medium carrots, peeled, halved lengthwise and cut into 1-inch pieces."[೮೯]

ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷಣಗಳಂತೆಯೇ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:[೮೩]

 • "outside":(ಹೊರಗಡೆ-ಬದಿ)
  • Adverb: "'You'd best begin, or you'll be sorry—it's raining outside ."[೯೦]
  • Adjective: "It would be possible to winter the colonies in the barn if each colony is provided with a separate outside entrance; ..."[೯೧]
 • "straight"(ಸರಳ ನೇರ)
  • Adverb: "Five cigars, very dry, smoked straight except where wrapper loosened, as it did in two cases."[೯೨]
  • Adjective: "Numbering among the ranks of the "young and evil" in this text are ... straight women who fall in love with gay men, ..."[೯೩]

ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ:[೮೩]

 • "quite": "Mr. Bingley was obliged to be in town the following day and ... Mrs. Bennet was quite disconcerted."[೯೪]
 • "too": "... like a child that, having devoured its plumcake too hastily, sits sucking its fingers, ...."[೯೫]
 • "so": "... oh!
... would she heave one little sigh to see a bright young life so rudely blighted, ...?"[೯೬]

ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷಣದ ತರರೂಪ ಮತ್ತು ತಮರೂಪಗಳಿಗೆ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ:[೮೩]

 • "soon"
  • "O error, soon conceived, Thou never comest unto a happy birth, ..."[೯೭]
  • "Nerissa: 'superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer."[೯೮]
  • "'Least said, soonest mended!'"
[೯೯]
 • "well"
  • "Nerissawell deserved its name, for in that climate of perpetual summer roses blossomed everywhere."[೧೦೦]
  • "'I'm afraid your appearance in the Phycological Quarterly was better deserved,' said Mrs. Arkwright, without removing her eyes from the microscope ..."[೧೦೧]
  • "Who among the typical Victorians best deserved his hate?"[೧೦೨]

Adverb phrases (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರೂಪಗಳು

ವಾಕ್ಯದೊಳಗೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಪದಗುಚ್ಛವೇ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ (ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪದಗುಚ್ಛ), ವಿಶೇಷಣ (ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛ), ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.[೧೦೩] ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛದ ಮುಖ್ಯಪದವು (ರೋಮನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ಫೇಸ್‌ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದೆ) ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಬಹುದು (ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ಫೇಸ್‌ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದೆ):[೧೦೩]

 • "Yet all too suddenly Rosy popped back into the conversation, ...."[೧೦೪]
 • "Oddly enough , that very shudder did the business."[೧೦೫]
 • "The Stoics said, perhaps shockingly for us , that a father ceases to be a father when his child dies."[೧೦೬]

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣದ ಪದಗುಚ್ಛವು "be" ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪೂರಕದ ಅಂಶವಾಗಬಹುದು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ; "be"ನ ರೂಪವು ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ):[೧೦೩]

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಆಗ್ಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ:[೧೦೩]

 • "They plough through a heavy fog and Enrique sleeps soundlytoo soundly ."[೧೦೯]
 • "Sleepily, very sleepily , you stagger to your feet and collapse into the nearest chair."[೧೧೦]

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಇತರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ (ಪರಿವರ್ತಕ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ; ಪರಿವರ್ತಿತವಾದದ್ದು ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ):[೧೦೩]

 • (adjectives) "Then to the swish of waters as the sailors sluice the decks all around and under you, you fall into a really deep sleep."[೧೧೧]
 • (adverbs) "'My grandma's kinda deaf and she sleeps like really heavily ."[೧೧೨]

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳ (ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗುಚ್ಛಗಳ) ಹಾಗೂ ಉಪಸರ್ಗದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಾಗಬಹುದು (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ; ಪರಿವರ್ತಿತ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ವಾಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ):[೧೦೩]

 • (noun phrase(ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛ)): "She stayed out in the middle of the wild sea and told them that was quite the loveliest place , you could see for many miles all round you, ...."[೧೧೩]
 • (pronoun phrase (ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗುಚ್ಛ)): "... the typical structure of glioma is that of spherical and cylindrical lobules, almost each and everyone of which has a centrally located blood vessel."[೧೧೪]
 • (prepositional phrase (ಉಪಸರ್ಗ ಪದಗುಚ್ಛ)): "About halfway through the movie , I decided to ..."[೧೧೫]

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ (ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ; ಪರಿವರ್ತಿತಗಳು ವಾಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ):[೧೦೩]

 • "The devil knows best what he said, but at least she became his tool and was in the habit of seeing him nearly every evening."[೧೧೬]
 • "Nearly if not quite all civilized peoples and ourselves above almost all others, are heavily burdened with the interest upon their public debt."[೧೧೭]
Functions (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಕಗಳು-ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು)

ಕಾರ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಘಟನೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ವಿಧಾನ,ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು ಟೀಕಾ-ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಆ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯದತ್ತ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.'[೧೧೮] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • "Frankly , my dear, I don't give a damn."[೧೧೯]
 • "Astonishingly , she'd shelled every nut, leaving me only the inner skin to remove."{1/

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳ ಅಥವಾ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.[೧೧೮] ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'linking adverbs (ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಜೋಡಣಾ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು)' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ:

 • "... they concluded from the similarities of their bodies, that mine must contain at least 1724 of theirs and consequently would require as much food as was necessary to support that number of Lilliputians."[೧೨೦]

Prepositions (ಉಪಸರ್ಗಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು, ಅಥವಾ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಅಥವಾ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.[೧೧೮] ಇವು ಸಂಕುಚಿತ ವರ್ಗದ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೧೧೮] ಎರಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ಆಮೂರ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ:[೧೧೮] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 1. ("after":) "We came home from Mr. Boythorn's after six pleasant weeks."[೧೨೧]
 2. ("after":) "The body of a little wizened Gond lay with its feet in the ashes and Bagheera looked inquiringly at Mowgli. "That was done with a bamboo," said the boy, after one glance.[೧೨೨]
 3. ("to":) "I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, ..."[೧೨೩]
 4. ("between" and "through":) "Between two golden tufts of summer grass, I see the world through hot air as through glass, ..."[೧೨೪]
 5. ("during":) "During these years at Florence, Leonardo's history is the history of his art; he himself is lost in the bright cloud of it."[೧೨೫]
 6. ("of":) "When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrances of things past."[೧೨೬]

ಉಪಸರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕಗಳಿರುತ್ತವೆ.[೧೨೭] ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೧೨೭] ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 1. preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "after"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "six pleasant weeks"
 2. preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "after"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "one glance"
 3. preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "to"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "the seas"; preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "to"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "the vagrant gypsy life";
 4. preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "Between"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಕ್ರಿಯಾಪದಪರಿಪೂರಕ): "two golden tufts of summer grass,"; preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "through"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "hot air"; preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "as through"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "glass."
 5. preposition(ಉಪಸರ್ಗ): "during"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "these years at Florence."
 6. preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "of"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಕ್ರಿಯಾಪದದಪೂರಕ): "sweet silent thought"; preposition (ಉಪಸರ್ಗ): "of"; prepositional complement (ಉಪಸರ್ಗದ ಪರಿಪೂರಕ): "things past."

Prepositional phrases (ಉಪಸರ್ಗದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಪಸರ್ಗವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಪೂರಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಉಪಸರ್ಗದ ಪದಗುಚ್ಛದ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.[೧೨೮] (ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಹಾಗು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು) ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಸರ್ಗದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 1. prepositional phrase: "after six pleasant weeks"
 2. prepositional phrase: "after one glance"
 3. prepositional phrases: "to the seas" and "to the vagrant gypsy life"
 4. prepositional phrases: "Between two golden tufts of summer grass," "through hot air" and "as through glass."
 5. prepositional phrase: "During these years at Florence."
 6. prepositional phrases "of sweet silent thought" and "of things past."

Conjunctions (ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾರ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು; (Conjunctions) ಪದಗುಚ್ಛಗಳು, ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.'[೧೨೭] ಎರಡು ವಿಧಗಳ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳಿವೆ: ಸಮಭಾಗಿತ್ವ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು (coordinating conjunctions) ಮತ್ತು ಅಧೀನಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು (subordinating conjunctions).[೧೨೭]

Coordinating (ಸಮಾನಸ್ಥಾನೀಯ)

ಸಮಾನಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು 'ಸಮರೂಪದ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು' ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ.[೧೨೭] ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ವಾಕ್ಯದ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು.[೧೨೭] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • (prefixes (ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಗಳು)): "The doctor must provide facilities for pre- and post test counselling and have his own strict procedures for the storing of that confidential information."[೧೨೯]
 • (words (ಪದಗಳು)): "'No, I'll never love anybody but you , Tom and I'll never marry anybody but you--and you ain't to ever marry anybody but me , either."[೧೩೦]
 • (phrases (ಪದಗುಚ್ಛಗಳು)): "Can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath?"[೧೩೧]
 • (subordinate clauses(ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು)): "Whether I shall turn out to be the hero of my own life , or whether that station will be held by anybody else , these pages must show.[೧೩೨]
 • (independent clauses (ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು)): "Well, I think you're here, plain enough , but I think you're a tangle-headed old fool , Jim."[೧೩೩]
 • (sentences (ವಾಕ್ಯಗಳು)): "He said we were neither of us much to look at and we were as sour as we looked. But I don't feel as sour as I used to before I knew robin and Dickon."[೧೩೪]

correlative conjunction (ಜತೆಬಳಕೆಯ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯ) ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವೂ ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ.[೧೨೭] ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ-ಪದಗಳು (ಜತೆ-ಜೋಡಿ ಬಳಕೆಯ ಪದಗಳು) ಹೀಗಿವೆ:

 • "either ... or":
  • "The clergyman stayed to exchange a few sentences, either of admonition or reproof , with his haughty parishioner ...."[೧೩೫]
  • "...; for I could not divest myself of a misgiving that something might happen to London in the meanwhile and that, when I got there, it would be either greatly deteriorated or clean gone ."[೧೩೬]
 • "neither ... nor":
  • "Buck made no effort. He lay quietly where he had fallen. The lash bit into him again and again, but he neither whined nor struggled ."[೧೩೭]
  • "For I have neither wit , nor words , nor worth, action , nor utterance , nor the power of speech, to stir men's blood : I only speak right on; ..."[೧೩೮]
 • "both ... and"
  • "There was no mistaking her sincerity—it breathed in every tone of her voice. Both Marilla and Mrs. Lynde recognized its unmistakable ring."[೧೩೯]
  • "There messages have both ethical and pragmatic overtones, urging women to recognise that even if they do suffer from physical and social disadvantages, their lives are far from being determined by their biology."[೧೪೦]
 • "Not only ... but also"
  • "The director of A Doll's House , the brilliant Zhang Min, ..., was impressed with Lin not only professionally but also personally ."[೧೪೧]
  • "... she attempted to persuade her husband to give up his affair. Not only did he refuse , but he also told her he loved them both ...."[೧೪೨]
conjunctions (ಅಧೀನ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು)

ಅಧೀನ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಅಧೀನ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯ (subordinate clause) ವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.[೧೪೩] ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧೀನ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ (of time (ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ)): after, before, since, until, when, while; (cause and effect (ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು)): because, since, now that, as, in order that, so; (condition (ಪರಿಸ್ಥಿತಿ)): if, unless, only if, whether or not, whether or no, even if, in case (that) ಇತ್ಯಾದಿ.[೧೪೩] ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • (time: "before"): "Perhaps Homo erectus had already died out before Homo sapiens arrived .[೧೪೪]
 • (cause and effect: "in order that"): "In order that feelings, representations, ideas and the like should attain a certain degree of memorability , it is important that they should not remain isolated ..."[೧೪೫]
 • (opposition: "although"): "Ultimately there were seven more sessions, in which, although she remained talkative , she increasingly clearly conveyed a sense that she did not wish to come any more."[೧೪೬]
 • (condition: "even if"): "Even if Sethe could deal with the return of the spirit , Stamp didn't believe her daughter could."[೧೪೭]

Sentence and clause patterns (ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಮಾದರಿಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪೂರ್ಣಾರ್ಥ ನೀಡುವ ಪದಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿದ್ದು (capitalised initial letter), ಕೊನೆಯ ಪದದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ (full stop) ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯವೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.[೧೪೮] ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಠ್ಯವಿರುವುದು ವ್ಯಾಕರಣಾಲೋಕ ಪರಿಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ಮಾತುಕತೆ/ಸಲ್ಲಾಪಗಳಂತೆ ಒಂದು ಕಿರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಧಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು.[೧೪೮] ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವೆನಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು (clauses) ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಾಕ್ಯಾಂಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಪದದ ಪದಗುಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಕರ್ತೃ, ಹಾಗೂ, ಕರ್ಮಪದ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಯವೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.[೧೪೮] ಅವನು ಬರುವನು

Clause types (ವಾಕ್ಯಾಂಶ ವಿಧಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Clause combination (ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಸಂಯೋಗಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Adjujbjncts (ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾಹಿತಿಯ ಸಕಲಸಿದ್ದತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ ಲೇಖನದ ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ ದ ಪಾಂಫ್ಲೆಟ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್‌ನ್ನು ವಿಲಿಯಮ್‌ ಬುಲಕರ್‌ ಎಂಬಾತ ರಚಿಸಿದ. ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಭಾಷೆಯಂತೆಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸಹ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 1586ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 1534ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಲಿಯಮ್‌ ಲಿಲಿಯವರ ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ, 'ರುಡಿಮೆಂಟಾ ಗ್ರ್ಯಾಮಾಟಿಕೆಸ್‌'ನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ 1542ರಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಹೆನ್ರಿ ಅನುಶಾಸನದೊಂದಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ ಲೇಖನ ಆಧರಿಸಿ ಬುಲಕರ್‌ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರಹ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ. ಬುಲಕರ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ರಚಿಸಿ, ತನ್ನದೇ 'ಸುಧಾರಿತ ಕಾಗುಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ರೂಪಿಸಿದ. ಆದರೂ, ಆತನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಶತಮಾನದವರೆಗೂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 1685ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್‌ ಕೂಪರ್‌ನ 'ಗ್ರ್ಯಾಮೆಟಿಕಾ ಲಿಂಗ್ವೇ ಆಂಗ್ಲಿಕನೆ' ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ ಲೇಖನವಾಗಿತ್ತು.ಇತ್ತೀಚಿನ 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್‌ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು, ಜನಪ್ರಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕರ್ತೃ ಲಿಂಡ್ಲೆ ಮರ್ರೆ 'ವ್ಯಾಕರಣದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ'ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ೧.೦ ೧.೧ ೧.೨ ೧.೩ Carter & McCarthy 2006, p. 296
 2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ ೨.೩ ೨.೪ ೨.೫ ೨.೬ ೨.೭ Carter & McCarthy 2006, p. 297
 3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ ೩.೩ Carter & McCarthy 2006, p. 298
 4. ೪.೦ ೪.೧ ೪.೨ ೪.೩ ೪.೪ Carter & McCarthy 2006, p. 299
 5. ಟಿ. ಎಸ್‌. ಎಲಿಯಾಟ್‌, "ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ಸ್‌"
 6. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಮೆಟ್‌ ವ್ಯಾನ್‌ ಲೋನ್‌, "ದಿ ಲೆಗ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಫ್ರೆಕ್ಲ್‌ಸ್‌," ಇನ್ಸೈಡ್‌ ದಿ ರೋಪ್ಸ್‌
 7. ಜಾನ್‌ ಮಿಲ್ಟನ್‌, "ಹಿಮ್‌ ಆನ್‌ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಸ್‌ ನೇಟಿವಿಟಿ, ಕಾಂಪೊಸ್ಡ್‌ 1629"
 8. ಥಾಮಸ್‌ ಕಾರ್ಲೈಲ್‌,"ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್‌"
 9. ೯.೦ ೯.೧ Carter & McCarthy 2006, p. 300
 10. ಪೋಸ್ಟ್‌-ಮಾಡಿಫಯರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳದಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಪೂರಕಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗದು. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು: ends which are of smoky days ...
 11. ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್‌, ಪೊರ್ಟ್‌ರೇಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎ ಲೇಡಿ ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XVI. ಗಮನಿಸಿ: ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗದು: "The suggestion which is that Mr. Touchett should invite me"
 12. ಥಾಮಸ್‌ ಹಾರ್ಡಿ, "ದಿ ಡಾರ್ಕ್‌ಲಿಂಗ್‌ ಥ್ರಷ್‌"
 13. ಥಾಮಸ್‌ ಗ್ರೇ, ಎಲಿಜಿ ರಿಟೆನ್‌ ಇನ್‌ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ . "may rest"ನ್ನು ಅರ್ಹಗೊಳಿಸುವ "here" ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವು ನಾಮಪದ ಪದಗುಚ್ಛದ ಅಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
 14. ಎಲೀನರ್‌ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್‌, ಆಟೊಬಯೊಗ್ರಫಿ ಆಫ್‌ ಎಲೀನರ್‌ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 31, "ಐ ಲರ್ನ್‌ ಎಬೌಟ್‌ ಸೊವಿಯಟ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್‌"
 15. ಜಮೇಕಾ ಕಿಂಕೇಡ್‌, ಎ ಸ್ಮಾಲ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌
 16. ೧೬.೦ ೧೬.೧ ೧೬.೨ ೧೬.೩ ೧೬.೪ Carter & McCarthy 2006, p. 301
 17. ದಿ ಬೈಬಲ್‌ , ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾಸ್ಟ್‌ಸ್‌, IX, 11-18, ಕಿಂಗ್‌ ಜೇಮ್ಸ್‌ ವರ್ಷನ್‌, 1611.
 18. ಎಡ್ಮಂಡ್‌ ಬರ್ಕ್‌
 19. ೧೯.೦ ೧೯.೧ ವಿಲಿಯಮ್‌ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌, "ದಿ ರೇಪ್‌ ಆಫ್‌ ಲುಕ್ರೀಸ್‌"
 20. ೨೦.೦ ೨೦.೧ ೨೦.೨ ೨೦.೩ Carter & McCarthy 2006, p. 302
 21. ೨೧.೦ ೨೧.೧ ೨೧.೨ ೨೧.೩ ೨೧.೪ ೨೧.೫ ೨೧.೬ Carter & McCarthy 2006, p. 303
 22. ಜೀನ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಟನ್‌-ಪೋರ್ಟರ್‌, ದಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XVII, "ಲವ್‌ ಇನ್ವೇಡ್ಸ್‌ ಸಯನ್ಸ್‌".
 23. ಮಾರಿಯಾ ಎಜ್‌ವರ್ತ್‌, ಪಾಪ್ಯುಲರ್‌ ಟೇಲ್ಸ್‌ , "ದಿ ಲಾಟರಿ," ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ VII.
 24. ಜಾನ್‌ ಬನ್ಯನ್‌, ದಿ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ V.
 25. ಲೆಟರ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಸೂಸಾನ್‌ ಬರ್ನೇ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಬರ್ನೇ, ಇನ್‌ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಡಯರೀಸ್‌ ಆಫ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಬರ್ನೇ , ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 2.
 26. ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಾನ್ರಾಯ್‌, ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಟೈಡ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 10.
 27. ಜಾರ್ಜ್‌ ಎಲಿಯಾಟ್‌, ರೊಮೊಲಾ , "ಎ ಫ್ಲಾರೆಂಟೀನ್‌ ಜೋಕ್‌"
 28. ಜಿ. ಎ. ಹೆಂಟಿ, ಅಂಡರ್‌ ಡ್ರೇಕ್ಸ್‌ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌: ಎ ಟೇಲ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಮೇಯಿನ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XI, "ದಿ ಮಾರ್ವೆಲ್‌ ಆಫ್‌ ಫಯರ್‌"
 29. ೨೯.೦ ೨೯.೧ ೨೯.೨ Carter & McCarthy 2006, p. 304
 30. ವೈಕಾಫ್‌, ಕ್ಯಾಪ್ವೆಲ್‌. ದಿ ಮರ್ಸರ್‌ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಘೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್‌ , "ಅಟ್‌ ರಸ್ಲಿಂಗ್‌ ರಿಜ್‌"
 31. ಸೂಸಾನಾ ಡಂಕನ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ಜೇಯ್‌ ಎಪ್ಸ್‌ಟೀನ್‌, "ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್‌: ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಏಜೆಂಟ್‌," ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌, 6 ಮಾರ್ಚ್‌ 1978.
 32. ಆವರ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ವಿಮೆನ್‌: ಆನ್‌ ಆಥರೈಸ್ಡ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಆಫ್‌ ಧೇಯರ್‌ ಲೈವ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಡೀಡ್ಸ್‌
 33. ೩೩.೦ ೩೩.೧ ೩೩.೨ ೩೩.೩ ೩೩.೪ ೩೩.೫ ೩೩.೬ Carter & McCarthy 2006, p. 305
 34. ಡೆಲಾನಿ, ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್‌ ಆರ್‌., ಫ್ಲೈಟ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ನೆವೆರ್ಯನ್‌ , "ದಿ ಟೇಲ್‌ ಆಫ್‌ ಫಾಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್‌"
 35. ೩೫.೦ ೩೫.೧ ಜೇಮ್ಸ್‌ ಫೆನಿಮೋರ್‌ ಕೂಪರ್‌, ದಿ ಡೀಯರ್‌ಸ್ಲೇಯರ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ IX.
 36. ಝೊರಾ ನೀಲ್‌ ಹರ್ಸ್‌ಟನ್‌, ಧೇಯರ್‌ ಐಯ್ಸ್‌ ವರ್‌ ವಾಚಿಂಗ್‌ ಗಾಡ್‌, ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 14.
 37. ಹಗ್ಗೆಟ್‌, ರಿಚರ್ಡ್‌ ಜೆ., ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಬಯೊಜಿಯೊಗ್ರಫಿ , "ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್‌ ಸ್ಪೀಷೀಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್‌."
 38. ಬಂಗ್‌, ಜಾರ್ಜಿಯಾ. ಮೊಲ್ಲಿ ಮೂನ್‌ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್‌ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 27.
 39. ಥಾಮಸ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌, ಡೆತ್‌ ಇನ್‌ ವೆನಿಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅದರ್‌ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ , "ಗ್ಲಾಡಿಯಸ್‌ ಡೇ"
 40. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ್‌ ಡುಮಾಸ್‌, ಪೆರ್‌, ದಿ ಕೌಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಂಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೊ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ LVI, "ದಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್‌"
 41. ಫರಾಹ್‌ ಜ್ಯಾಸ್ಮೀನ್‌ ಗ್ರಿಫಿನ್‌, ಸಲಿಮ್‌ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಕ್ಲಾಯಿಂಗ್‌ ಅಟ್‌ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಕೂಲ್‌: ಮೈಲ್ಸ್‌ ಡೇವಿಸ್‌, ಜಾನ್‌ ಕೊಲ್ಟ್ರೇನ್‌ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಜ್ಯಾಝ್‌ ಕೊಲಾಬೊರೆಷನ್‌ ಎವರ್‌, "ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್‌: ದಿ ಹೆಡ್‌"
 42. ಇಮೆಲ್‌, ರೇ ಕೀಸ್ಲರ್‌, ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್‌ ಸ್ಪೀಚ್‌: ಅ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ 1 ಇನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್‌ , "ಫಾರ್ಮಲ್‌ ಡೆಲಿವರಿ--ಆಕ್ಷನ್‌"
 43. ೪೩.೦ ೪೩.೧ ೪೩.೨ ೪೩.೩ ೪೩.೪ ೪೩.೫ ೪೩.೬ ೪೩.೭ Carter & McCarthy 2006, p. 306
 44. ವಿಲಿಯಮ್‌ ಮೇಕ್‌ಪೀಸ್‌ ಥ್ಯಾಕರೇ, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ LI.
 45. ಕಾರ್ನ್‌ಹಿಲ್‌ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1860, ಲವ್‌ ದಿ ವಿಡೊವರ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ IV, "ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಷೀಪ್‌"
 46. ಹಗ್‌ ವಾಲ್ಪೋಲ್‌, ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್‌ ನಾವೆಲ್‌ , "ಸ್ಪೇನ್‌"
 47. ಜಿಲ್‌ ಬೊಜೆನ್‌, ಅರ್ನೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌, ಜಾನ್‌ ಕ್ಲಿಂಗ್‌: ಎ ಬೇಸ್‌ಬಾಲ್‌ ಬಯಾಗ್ರಫಿ , "ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 6, ಚಾರ್ಟಿಂಗ್‌ ಎ ಕೋರ್ಸ್‌"
 48. ಜಾನ್‌ ಕೋಲ್‌ಮನ್‌ ಆಡಮ್ಸ್‌, "ಮಿಡ್‌ಷಿಪ್‌ಮನ್‌, ದಿ ಕ್ಯಾಟ್‌," ಇನ್‌ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ಯಾಟ್‌ ಸ್ಟೊರೀಸ್‌ ಎವರ್‌ ಟೋಲ್ಡ್‌ , ಸಂಪಾದಕರು: ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಲಿಯಾಟ್‌.
 49. ೪೯.೦೦ ೪೯.೦೧ ೪೯.೦೨ ೪೯.೦೩ ೪೯.೦೪ ೪೯.೦೫ ೪೯.೦೬ ೪೯.೦೭ ೪೯.೦೮ ೪೯.೦೯ ೪೯.೧೦ ೪೯.೧೧ ೪೯.೧೨ ೪೯.೧೩ ೪೯.೧೪ Carter & McCarthy 2006, p. 307
 50. ರಾಬರ್ಟ್‌ ಬರ್ನ್‌ಸ್ಟೇನ್‌, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಔಟ್‌: ಕ್ವೀಯರ್‌ ಲೈವ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಥಿಯೆಟರ್‌ , "ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್‌ ವನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಲಾಸ್ಟ್‌"
 51. ಜಾನ್‌ ವಾಟರ್ಸ್‌, ಕ್ರ್ಯಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ದಿ ಆಬ್ಸೆಷನ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಜಾನ್‌ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್‌ , "ವೈ ಐ ಲವ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌"
 52. ಗ್ರೆಗ್‌ ಎನ್ಸ್‌ಲೆನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಬರ್ಡ್‌ , "ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 17"
 53. ಜೆರಿ ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌, ಡೀನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಮಿ: ಎ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ, ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ಟೀನ್‌
 54. ಬಾಬ್ ಬಿಟ್ಚಿನ್‌, ಲೆಟರ್ಸ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಸೋಲ್‌ , "ಐಲೆಂಡ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರಿಂಗ್‌"
 55. ಕೆನ್‌ ಡಗ್ಲಸ್‌, ರನಿಂಗ್‌ ಸ್ಕೇರ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 12.
 56. ಮೈಕಲ್ಸ್‌, ಕೇಸೀ. ಮ್ಯಾಗೀ ಬೈ ದಿ ಬುಕ್‌ ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 4.
 57. ಅಲೀಸ್‌ ವೈನ್‌.
 58. ರುಸೊ, ರಿಚರ್ಡ್‌. ದಟ್‌ ಓಲ್ಡ್‌ ಕೇಪ್‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 10, "ಪಿಸ್ಟೊಲರಿ"
 59. ಆನ್‌ ರೈಸ್‌, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವುಡ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 13.
 60. ಎಲೊಯಿಸಾ ಜೇಮ್ಸ್‌, ಯಾವರ್‌ ವಿಕೆಡ್‌‌ ವೇಯ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 9, "ಆಫ್‌ ಗ್ರೇಟ್‌ ಆಕ್ಟ್‌ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಕರೇಜ್‌."
 61. ಫಿಲಿಪ್‌ ಫ್ರೇಹರ್‌ ವೋನ್‌ ಬೊಸೆಲೇಗರ್‌, ವಾಲ್ಕೈರೀ , "ಎಪಿಲೋಗ್‌"
 62. ವ್ಹೀಲರ್‌, ಬಿಲ್ಲಿ ಎಡ್‌. ರಿಯಲ್‌ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯುಮರ್‌: ಜೋಕ್ಸ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯುಸಿಕ್‌ ಪರ್ಸನಲಿಟೀಸ್‌ , "ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌"
 63. ಲೀ, ಲ್ಯೂಕ್‌ ಟಿ. ಕಾನ್ಸುಲರ್‌ ಲಾ ಅಂಡ್‌ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್‌ , ಪಾರ್ಟ್‌ III, "ಕಾನ್ಸುಲರ್‌ ಫನ್ಷನ್ಸ್‌"
 64. ಗೇಯ್ಲ್‌ ಸುಕಿಯಾಮಾ, ವಿಮೆನ್‌ ಆಫ್‌ ಸಿಲ್ಕ್‌: ಎ ನಾವೆಲ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ ಟೆನ್‌, "1928, ಪೇಯ್‌".
 65. ೬೫.೦ ೬೫.೧ ೬೫.೨ ೬೫.೩ Carter & McCarthy 2006, p. 308
 66. ೬೬.೦ ೬೬.೧ ೬೬.೨ ೬೬.೩ ೬೬.೪ ೬೬.೫ Carter & McCarthy 2006, p. 309
 67. ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌, ಆಸ್‌ ಯು ಲೈಕ್‌ ಇಟ್‌ iii. ೩
 68. ರಾಬರ್ಟ್‌ ಬಾಯ್ಲ್‌, ಕ್ವೋಟೆಡ್‌ ಇನ್‌ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌, ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್‌ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌‌ ಲ್ಯಂಗ್ವೇಜ್‌ 11ತ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಎಂಟ್ರಿ 'ಡೆಡ್‌'.
 69. ೬೯.೦ ೬೯.೧ ೬೯.೨ ೬೯.೩ ೬೯.೪ ೬೯.೫ ೬೯.೬ Carter & McCarthy 2006, p. 310
 70. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌, "ಲಾರ್ಡ್‌ ಪೀಟರ್‌ ಅಂಡ್‌ ದಿ ವೈಲ್ಡ್‌ ವುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌, ಆರ್‌ ದಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್‌ ಆಫ್‌ ಟೇಪ್‌ ಇನ್‌ ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ ವರ್ಡ್ಸ್ ‌, ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 4, ಸಂಚಿಕೆಗಳು 79--103.
 71. ಮೇರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಡನ್‌, ಲೇಡಿ ಆಡ್ಲೇಸ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ , Chapter X, "ಕೋಲ್ಟನ್ಸ್ಲಗ್‌"
 72. ಆಂತೊನಿ ಟ್ರೊಲೊಪ್‌, "ಮಿ. ಕ್ರಾಲೀಸ್‌ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್‌ ಡಾ. ಅಂಡ್‌ ಮಿಸೆಸ್‌ ಪ್ರೌಡೀ", ದಿ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಾನಿಕಲ್‌ ಆಫ್‌ ಬ್ಯಾರ್ಸೆಟ್‌‌
 73. ಜ್ಯಾಕ್‌ ಲಂಡನ್‌, ದಿ ಸೀ-ವುಲ್ಫ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XVI
 74. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌, "ಮೋರ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ದ್ಯಾನ್‌ ವನ್‌," ಡೋಂಬೆ ಅಂಡ್‌ ಸನ್‌
 75. ಸಿಂಕ್ಲೇರ್‌ ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌, ಬ್ಯಾಬಿಟ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XVII.
 76. ಎಡ್ಗರ್‌ ಆಲಾನ್‌ ಪೋ, "ದಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ದಿ ರೂ ಮಾರ್ಗ್‌" ಇನ್‌ ಟೇಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಮಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್‌ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್‌ .
 77. ರಿಚರ್ಡ್‌ ಬರ್ಟನ್‌ "ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಲವ್‌" ಇನ್‌ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್‌ ಮೆಲ್ಯಾಂಕಲಿ .
 78. ವಾಲ್ಟರ್‌ ಸ್ಕಾಟ್‌, "ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಬೈ ಜೆ. ಟ್ರೇನ್‌ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಟು "ದಿ ಸರ್ಜೀನ್ಸ್‌ ಡಾಟರ್‌," ವೇವರ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಸ್‌ , ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 25.
 79. ಆಲಿಸನ್‌ ಜಾಲಿ, ಲೂಸೀಸ್‌ ಲೆಗಾಸಿ: ಸೆಕ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಎವಲ್ಯೂಷನ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 10, "ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್‌ ವ್ಹೋಲ್ಸ್‌"
 80. ಹಿಲೆರಿ ಮಾರ್ಲೆಂಡ್‌, ದಿ ಆರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮಿಡ್‌ವೈಫರಿ: ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್‌ ಮಿಡ್‌ವೈವ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಯುರೋಪ್‌ , "ಮಾಡೆಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಮಿಡ್‌ವೈಫರಿ ಇನ್‌‌ ದಿ ವರ್ಕ್‌"
 81. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌, ಡೇವಿಡ್‌ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XLVIII
 82. ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ಗಾಸ್ಕೆಲ್‌, ನಾರ್ತ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸೌತ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XII
 83. ೮೩.೦ ೮೩.೧ ೮೩.೨ ೮೩.೩ ೮೩.೪ ೮೩.೫ ೮೩.೬ Carter & McCarthy 2006, p. 311
 84. ನಥಾನಿಯೆಲ್‌ ಹಾಥೊರ್ನ್‌, ದಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಸೆವೆನ ಗೇಬಲ್ಸ್‌: ಎ ರೊಮೆನ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XX, "ದಿ ಫ್ಲಾವರ್‌ ಆಫ್‌ ಈಡೆನ್‌"
 85. ಎಲ್ಮರ್‌ ಕೆಲ್ಟನ್‌, ದಿ ಟೈಮ್‌ ಇಟ್ ನೆವೆರ್‌ ರೇನ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 12
 86. ಸಿಂಕ್ಲೇರ್‌ ಲ್ಯೂಯಿಸ್‌, ಬ್ಯಾಬಿಟ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XXXIII.
 87. ಥಾಮಸ್‌ ಗ್ರೇ, ಎಲಿಜಿ ರಿಟೆನ್‌ ಇನ್‌ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್‌ಯಾರ್ಡ್‌
 88. ವಾಲ್ಟ್‌ ವ್ಹಿಟ್ಮನ್‌, "ದಿ ಡಾಲಿಯೆನ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಈಗಲ್ಸ್‌," ಲೀವ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಸ್‌
 89. ಜಾಯ್‌ ಆಫ್‌ ಕುಕಿಂಗ್‌ , "ರೋಸ್ಟೆಡ್‌ ಚಿಕೆನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ಸ್‌"
 90. Upton Sinclair]], Jungle , Chapter 27.
 91. ಇಯೊನಾ ಫೌಲ್ಸ್‌, "ಗ್ಲೀನ್ಡ್‌ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್‌," ಗ್ಲೀನಿಂಗ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಬೀ ಕಲ್ಚರ್‌, ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 48.
 92. ಫ್ರಿಯರ್‌, ವಿಲಿಯಮ್‌. "ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಗ್ರೊಯಿಂಗ್‌ ಸುಮಾತ್ರಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಂಡರ್‌ ಷೆಲ್ಟರ್‌ ಟೆಂಟ್‌, 1904," ದಿ ಆನ್ಯುಯಲ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಪೆನ್‌ಸಿಲ್ವೆನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಫಾರ್‌ ದಿ ಇಯರ್‌ 1905-1906 .
 93. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಹೆನ್ರಿ ಫೊರ್ಡ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪಾರ್ಕರ್‌ ಟೈಲರ್‌, "ದಿ ಯಂಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ಈವಿಲ್‌: ಎ ವಾಕ್‌ ಆನ್‌ ದಿ ವೈಲ್ಡ್‌ ಸೈಡ್‌," ಇನ್‌ ಬೂನ್‌, ಜೊಸೆಫ್‌ ಅಲೆನ್‌, ಇಡಿ., ಲಿಬಿಡಿನಲ್‌ ಕರೆಂಟ್ಸ್‌: ಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಷೇಪಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್‌ .
 94. ಜೇನ್‌ ಆಸ್ಟೆನ್‌, ಪ್ರೈಡ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ I.
 95. ಆನ್‌ ಬ್ರಾಂಟ್‌, ಅಗ್ನೆಸ್‌ ಗ್ರೇ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XV, "ದಿ ವಾಕ್‌"
 96. ಮಾರ್ಕ್‌ ಟ್ವೇನ್‌, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಟಾಮ್‌ ಸಾಯರ್‌ , "ಟಾಮ್‌ ಆಸ್‌ ಎ ಜೆನೆರಲ್‌"
 97. ವಿಲಿಯಮ್‌ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌, ಜೂಲಿಯಸ್‌ ಸೀಸರ್‌, V. III.
 98. ವಿಲಿಯಮ್‌ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌, ದಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ವೆನೀಸ್‌ , I. I
 99. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌, ಡೇವಿಡ್‌ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XXXV, "ಡಿಪ್ರೆಷನ್‌"
 100. ಲೂಯಿಸಾ ಮೇ ಆಲ್ಕಾಟ್‌, ಲಿಟ್ಲ್‌ ವಿಮೆನ್‌ , "ಲೇಜಿ ಲಾರೆನ್ಸ್‌"
 101. ಜೂಲಿಯನಾ ಹೊರೆಷಿಯಾ ಎವಿಂಗ್‌, ಸಿಕ್ಸ್‌ ಟು ಸಿಕ್ಸ್‌ಟೀನ್‌: ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ , "ಜ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್‌"
 102. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ವಿನರ್ಟನ್‌, ಫಿಗರ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ದಿ ಫೋರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌: ಲಿಟೆರರಿ ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸಸ್‌, 1917-1940 , "ಅಪೊಸ್ಲ್‌ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಕಲ್ಚರ್‌"
 103. ೧೦೩.೦ ೧೦೩.೧ ೧೦೩.೨ ೧೦೩.೩ ೧೦೩.೪ ೧೦೩.೫ ೧೦೩.೬ Carter & McCarthy 2006, p. 312
 104. ಜೇಮ್ಸ್‌ ಡಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್‌, ದಿ ಡಬಲ್‌ ಹೀಲಿಕ್ಸ್‌: ಎ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್‌ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ ಆಫ್‌ DNA, ಪಿ. 74
 105. ರಾಬರ್ಟ್‌ ಲೂಯಿಸ್‌ ಸ್ಟೀವೆನ್ಸನ್‌, ಟ್ರೆಷರ್‌ ಐಲೆಂಡ್‌ , "ಮೈ ಸೀ ಅಡ್ವೆಂಚರ್‌"
 106. ಬ್ರ್ಯಾಡ್‌ ಇನ್ವುಡ್‌, ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂಪಾನಿಯನ್‌ ಟು ದಿ ಸ್ಟೊಯಿಕ್ಸ್‌ , "ಸ್ಟೊಯಿಕ್‌ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್‌"
 107. ೧೦೭.೦ ೧೦೭.೧ ರಾಬರ್ಟ್‌ ಲೂಯಿಸ್‌ ಸ್ಟೀವೆನ್ಸನ್‌, "ದಿ ರಾಜಾಸ್‌ ಡೈಮೆಂಡ್‌: ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್‌ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌," ಇನ್‌ ನ್ಯೂ ಅರೇಬಿಯನ್‌ ನೈಟ್ಸ್‌
 108. ಸಿಸ್‌ ಕನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌, ರೆಡ್‌ ಡಸ್ಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಬ್ರಾಡ್‌ಸೈಡ್ಸ್‌: ಎ ಜಾಯಿಂಟ್‌ ಆಟೊಬಯೊಗ್ರಾಫಿ , "ಯೂತ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್‌"
 109. ಸೊನಿಯಾ ನಜಾರಿಯೊ, ಎನ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಜರ್ನೀ , "ಗಿಫ್ಟ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಫೇಯ್ತ್‌"
 110. ಸ್ಟೀವರ್ಟ್‌ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ವೈಟ್‌, "ಆನ್‌ ದಿ ವೇ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ," ಹಾರ್ಪರ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ , ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 126)
 111. ಸ್ಟೀವರ್ಟ್‌ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ವೈಟ್‌, "ಆನ್‌ ದಿ ವೇ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ," ಹಾರ್ಪರ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ , ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 126'
 112. ಜೆರೆಮಿ ಐವರ್ಸನ್‌, ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್: ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಆನ್‌ ಅಂಡರ್‌ಕವರ್‌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್‌ , "ಟೂ ವೀಕ್ಸ್‌ ಗೊ ಡೀಪ್‌"
 113. ಹ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಆಂಡರ್ಸನ್ಸ್‌ ಫೇಯ್ರಿ ಟೇಲ್ಸ್‌ , "ದಿ ಲಿಟ್ಲ್‌ ಮರ್ಮೇಯ್ಡ್‌".
 114. ಅಡೊಲ್ಫ್‌ ಆಲ್ಟ್‌, "ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಗ್ಲಿಯೊಮಾ ಆಫ್‌ ದಿ ರೆಟಿನಾ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಕ್ವೆಷ್ಚನ್‌ ಆಫ್‌ ರೊಸೆಟ್ಸ್‌," ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಜರ್ನಲ್‌ ಆಫ್‌ ಆಫ್ಥಲ್ಮಾಲಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1904, ವಾಲ್ಯೂಮ್ XXI, ನಂ 9.
 115. ಬಾರಾಕ್‌ ಒಬಾಮಾ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಮೈ ಫಾದರ್‌: ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್‌ ರೇಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಇನ್ಹರಿಟೆನ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌.
 116. ಆರ್ತರ್‌ ಕಾನನ್‌ ಡಾಯ್ಲ್‌, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಷರ್ಲಾಕ್‌ ಹೋಮ್ಸ್‌ , "ದಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಬೆರೈಲ್‌ ಕಾರೊನೆಟ್‌"
 117. "ಮನಿ ಅಂಡ್‌ ಇಟ್ಸ್‌ ಸಬ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್‌," ಅಟ್ಲ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಮಂತ್ಲಿ," ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ 37, ಪೇಜ್‌ 355, 1876.
 118. ೧೧೮.೦ ೧೧೮.೧ ೧೧೮.೨ ೧೧೮.೩ ೧೧೮.೪ Carter & McCarthy 2006, p. 313
 119. ಇನ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ವರ್ಷನ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾರ್ಗರೆಟ್‌ ಮಿಷೆಲ್ಸ್‌ ಗಾನ್‌ ವಿತ್‌ ದಿ ವಿಂಡ್‌ (1939); ಗ್ರಂಥ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1936) "Frankly" ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವಿರಲಿಲ್ಲ.
 120. ಜೊನಾಥನ್‌ ಸ್ವಿಫ್ಟ್‌, ಗಲಿವರ್ಸ್‌ ಟ್ರ್ಯಾವೆಲ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ III.
 121. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌, ಬ್ಲೀಕ್‌ ಹೌಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XXIII, "ಎಸ್ಥರ್ಸ್‌ ನಾರೇಟಿವ್‌"
 122. ರಡ್ಯಾರ್ಡ್‌ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್‌, ಜಂಗಲ್‌ ಬುಕ್‌ .
 123. ಜಾನ್‌ ಮೇಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌, "ಸೀ ಫೀವರ್‌").
 124. ಎಡ್ಮಂಡ್‌ ಗಾಸ್‌, "ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್‌ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಸ್‌"
 125. ವಾಲ್ಟರ್‌ ಪೇಟರ್‌, "ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಅಂಡ್‌ ಲಾ ಜಿಯೊಕೊಂಡಾ," ಇನ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ
 126. ವಿಲಿಯಮ್‌ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌, ಸಾನೆಟ್ಸ್‌ .
 127. ೧೨೭.೦ ೧೨೭.೧ ೧೨೭.೨ ೧೨೭.೩ ೧೨೭.೪ ೧೨೭.೫ ೧೨೭.೬ Carter & McCarthy 2006, p. 315
 128. Carter & McCarthy 2006, pp. 314–315
 129. ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಮೆಡಿಲ್‌ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌, ಮಿಸ್ಯೂಸ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 4, "ಕಾನ್ಸ್‌ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಕರೆಂಟ್‌ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್‌."
 130. ಮಾರ್ಕ್‌ ಟ್ವೇಯ್ನ್‌, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಟಾಮ್‌ ಸಾಯರ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ VII.
 131. ಥಾಮಸ್‌ ಗ್ರೇ, ಎಲಿಜಿ ರಿಟೆನ್‌ ಇನ್‌ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್‌ಯಾರ್ಡ್‌.
 132. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌, ಡೇವಿಡ್‌ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 1.
 133. ಮಾರ್ಕ್‌ ಟ್ವೇಯ್ನ್‌, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಹಕ್ಲ್‌ಬೆರಿ ಫಿನ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 15, "ಹಕ್‌ ಲೂಸಸ್‌ ಹಿಸ್ ರಾಫ್ಟ್‌"
 134. ಫ್ರಾನ್ಸಸ್‌ ಹಾಡ್ಗ್‌ಸನ್‌ ಬರ್ನೆಟ್‌, ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 18, "ದ' ಮುನೊಟ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ ನೋ ಟೈಮ್‌"
 135. ಚಾರ್ಲಾಟ್‌ ಬ್ರಾಂಟ್‌, ಜೇನ್‌ ಅಯ್ರ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XXVI
 136. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಿಕೆನ್ಸ್‌]], ಗ್ರೇಟ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ XIX, "ಐ ಟೇಕ್‌ ಮೈ ಲೀವ್‌ ಆಫ್‌ ಬಿಡ್ಡಿ ಅಂಡ್‌ ಜೋ"
 137. ಜ್ಯಾಕ್‌ ಲಂಡನ್‌, ದಿ ಕಾಲ್ ಆಫ್‌ ದಿ ವೈಲ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ V, "ದಿ ಟಾಯಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ಟ್ರೇಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟ್ರೇಯ್ಲ್‌"
 138. ವಿಲಿಯಮ್‌ ಷೇಕ್ಷ್‌ಪಿಯರ್‌, ಜೂಲಿಯಸ್‌ ಸೀಸರ್‌ , III. II
 139. ಲೂಸಿ ಮಾಡ್‌ ಮಾಂಟ್ಗೊಮೆರಿ, ಆನ್‌ ಆಫ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಗೇಬಲ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ X, "ಆನ್ಸ್‌ ಅಪೊಲೊಜಿ"
 140. ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಚಾಂಗ್‌, ಇನ್‌ ಅದರ್‌ ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್‌: ಮಲ್ಟಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್‌ ಪರ್ಫಾರ್ಮನ್ಸ್‌ ಆರ್ಟ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 6, "ವಾಟ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಎ ನೇಮ್‌?"
 141. ರಾಸ್‌ ಟೆರಿಲ್‌, ಮ್ಯಾಮ್‌ ಮಾವೊ: ದಿ ವೈಟ್‌-ಬೋನ್ಡ್‌ ಡೆಮನ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 3, "ಆನ್‌ಸ್ಟೇಜ್‌ ಇನ ಷಾಂಗ್ಹೈ 1933--37."
 142. ಚಾರ್ಲಾಟ್‌ ಇಕೆಲ್ಸ್‌, ದಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಗಾಡ್‌ ಆಫ್‌ ವೆಲ್ತ್‌: ದಿ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಷನ್‌ ಟು ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಇಕಾನಮಿ ಇನ್‌ ಅರ್ಬನ್‌ ಚೀನಾ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 3, "ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್‌ ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌"
 143. ೧೪೩.೦ ೧೪೩.೧ Carter & McCarthy 2006, p. 316
 144. ಬ್ರಯಾನ್‌ ಸೈಕ್ಸ್‌, ದಿ ಸೆವೆನ್‌ ಡಾಟರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಈವ್‌ , "ದಿ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ನಿಯಾಂಡರ್ತಾಲ್ಸ್‌"
 145. ಸಿಗ್ಮಂಡ್‌ ಫ್ರಾಯ್ಡ್‌, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ರೀಮ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ I, ಸೆಕ್ಷನ್‌ D
 146. ಅಲೆಕ್ಸ್‌ ಹೋಲ್ಡರ್‌, ಆನಾ ಫ್ರಾಯ್ಡ್‌, ಮೆಲಾನೀ ಕ್ಲೀನ್‌ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಸೈಕೊಅನಾಲಿಸಿಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅಡೊಲೆಸೆಂಟ್ಸ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 3, "ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್‌ ಅನ್ಯಾಲಿಸಿಸ್‌"
 147. ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್‌, ಬಿಲವ್ಡ್‌ , ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ 17.
 148. ೧೪೮.೦ ೧೪೮.೧ ೧೪೮.೨ Carter & McCarthy 2006, p. 486

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Grammar books (ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Biber, Douglas; Johansson, Stig; Leech, Geoffrey; Conrad, Susan; Finegan, Edward (1999). Longman grammar of spoken and written English. p. 1203. ISBN 0582237254. {{cite book}}: Text "Pearson Education Limited" ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Carter, Ronald; McCarthy, Michael (2006). Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge University Press. p. 984. ISBN 0521674395.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Celce-Murcia, Marianne; Larsen-Freeman, Diane (1998). The Grammar Book: An ESL/EFL teacher's course, 2nd ed. Heinle & Heinle. p. 854. ISBN 0838447252.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Chalker, Sylvia; Weiner, Edmund (ed.). The Oxford Dictionary of English Grammar. Oxford University Press. p. 464. ISBN 0192800876.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 • Cobbett, William (1883). A Grammar of the English Language, In a Series of Letters: Intended for the Use of Schools and of Young Persons in General, but more especially for the use of Soldiers, Sailors, Apprentices, and Plough-Boys. New York and Chicago: A. S. Barnes and Company.
 • Cobbett, William (2003, originally 1818). A Grammar of the English Language (Oxford Language Classics). Oxford University Press. p. 256. ISBN 0198605080. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help)
 • Curme, George O. (1978; original 1931, 1935). A Grammar of the English Language: Volumes I (Parts of Speech) & II (Syntax). Verbatim Books. p. 1045. ISBN 0930454030. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help)
 • Greenbaum, Sidney (1996). Oxford English Grammar. Oxford and New York: Oxford University Press. p. 672. ISBN 0198612508.
 • Greenbaum, Sidney (1990). A Student's Grammar of the English Language. Addison Wesley Publishing Company. p. 496. ISBN 0582059712.
 • Halliday, M. A. K. (2004). An Introduction to Functional Grammar, 3rd. edition. London: Hodder Arnold. p. 700. ISBN 0340761679.
 • ಹಡ್ಲ್‌ಸ್ಟನ್, ರಾಡ್ನೀ ಡಿ. (1984) ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ . ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ : ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.
 • ಹಡ್ಲ್‌ಸ್ಟನ್‌, ರಾಡ್ನೀ ಡಿ. (1988) ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್‌: ಆನ್ ಔಟ್ಲೈನ್‌ . ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ : ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.
 • Huddleston, Rodney D.; Pullum, Geoffrey K., eds. (2002). The Cambridge grammar of the English language. Cambridge University Press. p. 1860. ISBN 0521431468.
 • Huddleston, Rodney D.; Pullum, Geoffrey K. (2005). A student's introduction to English grammar. Cambridge University Press. p. 320. ISBN 0521612888.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • ಜೆಸ್ಪರ್ಸೆನ್‌, ಆಟೊ. (1909-1949). ಎ ಮಾಡರ್ನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್‌ ಆನ್‌ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್‌ (ಸಂಪುಟಗಳು. 1-7 ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್‌: ಸಿ. ವಿಂಟರ್‌.
 • Jespersen, Otto (1933). Essentials of English Grammar: 25th impression, 1987. London: Routledge. p. 400. ISBN 0415104408.
 • Jonson, Ben (1756). "The English grammar: Made by Ben Jonson for the benefit of all strangers, out of his observation of the English language now spoken and in use". The Works of Ben Jonson: Volume 7. London: D. Midwinter et al.
 • Kolln, Martha J. (2006). Rhetorical Grammar: Grammatical Choices, Rhetorical Effects, 5th edition. Longman. p. 336. ISBN 0321397231.
 • Kolln, Martha J.; Funk, Robert W. (2008). Understanding English Grammar (8th Edition). Longman. p. 453. ISBN 0205626904.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Morenberg, Max (2002). Doing Grammar, 3rd edition. New York: Oxford University Press. p. 352. ISBN 0195138406.
 • ಕ್ವಿರ್ಕ್‌, ರಾಂಡಾಲ್ಫ್‌, ಗ್ರೀನ್‌ಬಾಮ್‌, ಸಿಡ್ನಿ; ಲೀಚ್‌, ಜಿಯೊಫ್ರಿ; ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಟ್‌ವಿಕ್‌, ಜ್ಯಾನ್‌. 1972). ಎ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್‌ ಆಫ್‌ ಕಂಟೆಂಪೊರರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ . ಹಾರ್ಲೋ: ಲಾಂಗ್ಮನ್‌.
 • Quirk, Randolph (1985). A comprehensive grammar of the English language. Harlow: Longman. p. 1779. ISBN 0582517346.
 • ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್‌, ಬಾರ್ಬರಾ ಎಂ. ಹೆಚ್‌. (1968) ಮಾಡರ್ನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ (2ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ.) ಲಂಡನ್‌: ಅರ್ನೊಲ್ಡ್‌.
 • ಝ್ಯಾಂಡ್‌ವೂರ್ಟ್‌, ಆರ್‌. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (1972) ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್‌ (2ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ.) ಲಂಡನ್‌: ಲಾಂಗ್ಮನ್ಸ್‌.

ಪ್ರಬಂಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಆಡಮ್ಸ್‌, ವ್ಯಾಲೆರೀ. (1973). ಆನ್‌ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಟು ಮಾಡರ್ನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವರ್ಡ್‌ ಫಾರ್ಮೆಷನ್‌ . ಲಂಡನ್‌: ಲಾಂಗ್ಮನ್‌.
 • ಬಾರ್‌, ಲಾರೀ. (1983). ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವರ್ಡ್‌-ಫಾರ್ಮೆಷನ್‌ . ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ : ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.
 • ಹ್ಯಾಲಿಡೆ, ಎಂ. ಎ. ಕೆ. (1985/94). ಸ್ಪೊಕೆನ್‌ ಅಂಡ್‌ ರಿಟೆನ್‌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್‌ . ಡೀಕಿನ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.
 • ಹಡ್ಲ್‌ಸ್ಟನ್‌, ರಾಡ್ನೀ ಡಿ. (1976). ಆನ್‌ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ಫರ್ಮೇಷನಲ್‌ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ . ಲಾಂಗ್ಮನ್‌.
 • Huddleston, Rodney D. (2009). The Sentence in Written English: A Syntactic Study Based on an Analysis of Scientific Texts. Cambridge University Press. p. 352. ISBN 0521113954.
 • Jespersen, Otto (1982). Growth and Structure of the English Language. Chicago and London: University of Chicago Press. p. 244. ISBN 0226398773.
 • ಕ್ರೂಯಿಸಿಂಗಾ, ಇ. (1925). ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್‌-ಡೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ . ಉಟ್ರೆಕ್ಟ್‌: ಕೆಮಿಂಕ್‌ ಎನ್‌ ಝೂನ್‌.
 • ಲೀಚ್‌, ಜಿಯೊಫ್ರಿ ಎನ್‌. (1971). ಮೀನಿಂಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವರ್ಬ್‌ . ಲಂಡನ್‌: ಲಾಂಗ್ಮನ್‌.
 • ಮರ್ಚಂದ್‌, ಹ್ಯಾನ್ಸ್‌. (1969). ದಿ ಕ್ಯಾಟಗೊರೀಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟೈಪ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್‌-ಡೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವರ್ಡ್‌-ಫಾರ್ಮೆಷನ್‌ (2ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ). ಮೂಂಚೆನ್‌: ಸಿ. ಹೆಚ್‌‌. ಬೆಕ್‌.
 • ಮೆಕಾಲೀ, ಜೇಮ್ಸ್‌ ಡಿ. (1998). ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಫೆನೊಮೆನಾ ಆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ (2ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ.). ಶಿಕಾಗೊ: ದಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್‌ ಶಿಕಾಗೊ ಪ್ರೆಸ್‌.
 • ಪಾಮರ್‌, ಎಫ್‌. ಆರ್‌. (1974). ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವರ್ಬ್‌ . ಲಂಡನ್‌: ಲಾಂಗ್ಮನ್‌.
 • ಪಾಮರ್‌, ಎಫ್‌. ಆರ್‌. (1979). ಮೋಡಲಿಟಿ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮೋಡಲ್ಸ್‌ . ಲಂಡನ್‌: ಲಾಂಗ್ಮನ್‌.
 • ಪ್ಲ್ಯಾಗ್‌, ಇಂಗೊ. (2003). ವರ್ಡ್-ಫಾರ್ಮೆಷನ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ . ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ : ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.
 • ಷೂರ್ವೆಗ್ಸ್‌, ಗಸ್ಟಾವ್‌. (1959). ಪ್ರೆಸೆಂಟ್‌ ಡೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌: ಎ ಸರ್ವೇ ಆಫ್‌ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್‌ . ಲಂಡನ್‌: ಲಾಂಗ್ಮನ್ಸ್‌‌.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]