ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆವರ್ತಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಆವರ್ತಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು 'ಆವರ್ತಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕ ವಾಗುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆವರ್ತಕ "ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಆವರ್ತಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ವಿತ್ತೀಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕಗಳು ನಗದು ಅಥವಾ ನಗದು ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಸಮಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ.

Revenue11

ಆವರ್ತಕ' ಗಳ ರೂಪಗಳೆಂದರೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧) 'ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯ ೨) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ೩) ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ ೪) ಆವರ್ತಕ ಲಾಭ/ ನಷ್ಟ ೧) ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯ: ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆವರ್ತಕ ಎನ್ನಬಹುದು . ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನುತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಖಾತೆ ತೋರಿಸುವ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಲಾಭ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು, ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ :ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು,, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು 'ಆವರ್ತಕ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಲಿಸುವ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು 'ಆವರ್ತಕ' ಲಾಭ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೨) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ;; ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸ್ಥಿರ ರೂಪದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನಬಹುದು.ಈ ಆಸ್ತಿಗಳುಅ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Logo Receita Federal do Brasil

೩) ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ;; ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನುಸಂಸ್ಥೆಯ ದುಡಿಮೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾ ;; ಕಟ್ಟಡ ರಿಪೆರಿ ಖರ್ಚು, ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ , ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ, ಕಛೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.

೪) ಆವರ್ತಕ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ; ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರಬಹುದು. ಮರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಭ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭ/ನಷ್ಟ ಸ್ವಿರವಾಗಿಹುದಿಲ್ಲ. ಆವರ್ತಕ ವಿದಗಳು ;; ೧) ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರ್ತಕ

೨) ಸರ್ಕಾರದಆವರ್ತಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧) ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರ್ತಕ  ; ನ್ಸ್ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆವರ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಎನ್ನಬಹುದು. . ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ , ಅಥವಾ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೂ ಎಂದು ಆವರ್ತಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಆವರ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

೨) ಸರ್ಕಾರದ ಆವರ್ತಕ ;; ಸರ್ಕಾರದ ಆವರ್ತಕ ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣದ (ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ , ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆದಾಯವನ್ನೂ ಎಂದು ಅಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆವರ್ತಕ ಪಡೆಯುದು. ಕಂಪನಿಯ ಆವರ್ತಕದ ಲೆಕ್ಕ }; ಆವರ್ತಕ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಿನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಯಾವುದೇ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಇರಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿವೆ . ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ , ಆವರ್ತಕ ಸೂತ್ರವು:

ಪ್ರಮಾಣಬೆಲೆ ಆವರ್ತಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಹಜವಾಗಿ, ಆವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೊಡುಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಇತರ ಆದಾಯ ಚರ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕ } ; ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ,ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿಯ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕವನ್ನು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ವ್ಯಾಪಾರ ತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಇತರ ಕಡಿತ ವೇತನದಾರರ , ವೆಚ್ಚಗಳು , ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ , ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಹರಿವು ಬರುವ ಮಾಡಿದಾಗ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಲ ಕಡಿತ , ವಿಸ್ತರಣೆ , ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದುಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುವುದು : ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕ = ಘಟಕಗಳು * ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ನೀವು ಮಡಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿವಾಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ . ನಿಮ್ಮ ಮಡಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿವಾಣಗಳು ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಡಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿವಾಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ .ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನೆಂದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ೩೫೦ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಡಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿವಾಣಗಳು ೫೦೦ ಕಟ್ಟುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ,} ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಆವರ್ತಕವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ : ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ = ೫೦೦ * 350 ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ = ೧೭೫,೦೦೦

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆವರ್ತಕ ಎಂದರೇನು? ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಲೆಕ್ಕ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಳತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆವರ್ತಕ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಗುಣಿಸಿದಾಗ . ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ೧೦೦ * ೫೦ = ೫,೦೦೦ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ , ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಜಿನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ತಿರುವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಮಾರಾಟ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕದ ಆದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಭಾಗಿಸಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ.' ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ೫೦ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ೫,೦೫೦ ರಿಂದ ೫,೦೦೦ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ .

ಸಾರಾಂಶ;;} ಆವರ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕ ವಾಗುತ್ತವೆ.ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,ಸರ್ಕಾರದ ಆವರ್ತಕ ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣದ (ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Joseph V. Carcello (2008). Financial & Managerial Accounting. McGraw-Hill Irwin. p. 199. ISBN 978-0-07-299650-0. This definition is based on IAS 18. Williams, p.51 2006 Instructions for Form 990 and Form 990-EZ, US Department of the Treasury, p. 22 Williams, p. 196 Williams, p. 647 "Revenue models". Dr. K.M.Popp. HM Revenue & Customs (United Kingdom) Office of the Revenue Commissioners (Ireland) Internal Revenue Service bureau, Department of the Treasury (United States) Missouri Department of Revenue Louisiana Department of Revenue

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆವರ್ತಕ&oldid=715205" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ