ಆರ್.ವಿ.ಭಂಡಾರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆರ್.ವಿ.ಭಂಡಾರಿಯವರ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳು:

  • ಕಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ
  • ಕೊಲೆಗಾರನು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ

-ಪ್ರೀ ತಿಯಕಾಳು(ಮಕ್ಕ ಳ ನಾಟಕ;ಸಂಕಲನ) -ಸಮಾಜವಾದಿ ವಾಸ್ತವ(ವಿಮರ್ಶೆ