ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಇದರ ಲೇಖಕ ತನ್ನನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹಾಗು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಇವೆರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗು ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದ, ಚಾಣಕ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೇಖಕ ತನ್ನನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯನೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯವು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನದು ಲೇಖಕನ ಗೋತ್ರ, ಮತ್ತು ನಂತರದ್ದು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.