ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಅರ್ಜಿದಾರ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಮಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಭಾವೀ ಗ್ರಾಹಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

  • ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾಯಿತನಾಗಲು — ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು

"ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ"ವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ[೧] ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ "ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವನೆಂದು ಊಹಿಸಲಾದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಆಗಲೇ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮರುಚುನಾವಣೆ ಅರಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು "ಸ್ಥಾನಿಕರು" ಎಂದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾನಿಕನನ್ನು ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಅರಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು "ಸವಾಲುಗಾರರು" ಎಂದೂ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು.

ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾರಾದಾರೂ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು—ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ, ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. Judicial and Statutory Definitions of Words and Phrases, Volume 1, Edition 2, West Publishing Company, 1914, p. 588 p. 618