ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ
ಸಂಲಗ್ನತೆದೇವಿ,ಪಾರ್ವತಿಯ ರೂಪ
ನೆಲೆಹಿಮಾಲಯ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿಧಾನ್ಯ-ಆಹಾರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಇವಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವನಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಸವುಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಿಕ್ಷೆನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇವಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿ ಶಂಕರರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ’ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ’ವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.