ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅನನ್ಹೆಕ್ಸಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಅನನ್ಹೆಕ್ಸಿಯಮ್

ಅನನ್ಹೆಕ್ಸಿಯಮ್ ಒಂದು ಕೃತಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲಧಾತು.ಅನನ್ಹೆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮೂಲಧಾತು ಸಂಖ್ಯೆ -೧೧೬ ಕ್ಕೆ "ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ" ಅಥವಾ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ೨೦೦೦ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.ಇದರ ೪ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.