ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

'Bold text'


ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು
ವೈರಾಣುಗಳು
Virus classification
Group:
Group VII (dsDNA-RT)
ಗಣ:
ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
ಕುಟುಂಬ:
ಹೆಪಾಡ್ನವಿರಿಡೇ
ಕುಲ:
ಆರ್ಥೊಹೆಪಾಡ್ನವೈರಸ್
ಪ್ರಜಾತಿ:
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು ಮಾನವರ ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗವಾದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಿ.