ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

'Bold text'


ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು
Hepatitis B virus 1.jpg
ವೈರಾಣುಗಳು
Virus classification
Group: Group VII (dsDNA-RT)
ಗಣ: ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
ಕುಟುಂಬ: ಹೆಪಾಡ್ನವಿರಿಡೇ
ಕುಲ: ಆರ್ಥೊಹೆಪಾಡ್ನವೈರಸ್
ಪ್ರಭೇದ: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು ಮಾನವರ ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗವಾದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಿ.