ಹೀಮೊಫಿಲಿಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದಾಗ ರಕ್ತವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಧಾತುಗಳು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕುಸುಮ ರೋಗ ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರು ಇದೆ !

  • ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದ ವಿಧಗಳು
  1. ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಎ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ -

ಟೈಪ್ ಎ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, 80% ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಅಂಶ VIII ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

  1. ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಬಿ - ಟೈಪ್ ಬ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ,

೨0% ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಅಂಶ IX ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರೋಗ" ಎಂದು ಮೊದಲ 1952 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

  1. ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಸಿ -

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 11 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ವಾಗಿದೆ.