ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ (ಡಿಸ್‌ಕ್ಲೈಮರ್)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಚಿತ್ರ:PlayAtYourOwnRisk.png
ಇದು ಯುಎಸ್‌ಎ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಗೋಲೆಟಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಶೀಲವಾದ ಭಾಷೆಗಳ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ, ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣಾ ದಾಖಲೆಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ-ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ-ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸಂಗತವಾದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೇಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ (ಅಥವಾ ಇತರ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಒಂದು ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೇಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಧದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣಾದಾರನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಭಾದ್ಯತೆಯ ಐಚ್ಛಿಕ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ಏಕಪ್ರಕಾರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ವಿಧದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿರಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಉದ್ದಿಮೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಾರ್ಬರ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಮಿತಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಷರತ್ತು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಭಾದ್ಯತೆ, ವಿಷತ್ವದ ಷರತ್ತು, ನಿರಂತತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ತತ್ವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಾರೆಟ್ ಸೇದುವಿಕೆಯ ಶಾಸನ (ಕಾಯಿದೆ)).

ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೆ ತರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅನೂರ್ಜಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿವೆ.

ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿವಿಲ್ ಭಾದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದ ವೈಯುಕ್ತಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಕಡೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಭಾದ್ಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಾದ್ಯತೆಯ ಬಹಿಷ್ಕರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳ ಬಹಿಷ್ಕರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು.

ಬ್ರಿಜ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಕೇತ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು"

ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದಾವೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಣ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಧದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಕೆದಾರನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ’ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು" ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯ ಭಾದ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ "ಐ ಅಗ್ರಿ" ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಣ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ (ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿ)ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಬರುವ ಜನರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ತೂಗುಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಿಕನು ಕಟ್ಟಡದ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಕರು ಹಾನಿಗಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾವಾ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅನುಮೋದನೆಯ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯುಕೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳ ಊರ್ಜಿತತ್ವವು ಅನ್‌ಫೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ (ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಶಾಸನ) 1977 ದ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಸನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವೈಯುಕ್ತಿತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯ ಭಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇತರ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಊರ್ಜಿತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರವೇಶ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹಾಕಿತು (ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಟಿವಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು).

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾನೂನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅನ್ವಯಿಕೆಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಕಾನೂನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆ ಯು (ಆಸಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೈಚ್ಚೇಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ (ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ). ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಭಾಗವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯು ಕೂಡ ಮೃತನಾಗಲ್ಪಟ್ಟರೆ ವಿಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನ ಹುದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಉಯಿಲು ರಹಿತ ಮರಣದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದವನ ನಂತರದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪನಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆದಾರನನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕಣೆ ಹೇಳಿಕೆದಾರನು ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ, ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೃತಕ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮಾನನಷ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಭಾದ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ, ಬರಹಗಾರನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್‌ನ ಬರಹಗಾರನು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಯ ಲಾಭದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರಗಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ಇ&ಒಇ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳು ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಯುಕೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ)

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]