ಸ್ಕೊಟ್ ಲಾ೦ಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಭಾಗವಾದ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಒಂದು ದೇಶ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಐರಿಶ್ ಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳಿ೦ದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಐಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ೭೯೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳಿ೦ದ ಕೂಡಿದೆ.[೧]

ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದೆ,ಇದು ೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊ೦ಡಿತು. ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ದೊಡ್ದ ನಗರವು, ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ೧೭೦೭ರವರೆಗು ಹೀಗೆಯೆ ಮು೦ದುವರೆಯಿತು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೇಮ್ಸ್ ೬೧೬೦೩ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಜನಾದನು, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುನಿಯನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ಎ೦ಬ ಹೊಸ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಚಿಸಲು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತರುವಾಯ ೧೭೦೭ ರ ಮೇ ೧ ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಂದು ಹೊಸ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸ೦ಸತ್ತನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಈ ಸ೦ಸತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ೦ಸತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ೧೭೦೬ ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಅವಳಿ ಕಾಯಿದೆಗಳಿ೦ದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿ೦ದ ಅಂಗೀಕಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅ೦ಗಿಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿರೋಧ ಬ೦ದರು ಯೂನಿಯನ್-ವಿರೋಧಿ ಗಲಭೆಗಳು ಎದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸ್ವತಃ ತರುವಾಯ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಚಿಸಲು ಜನವರಿ ೧೮೦೧ ೧ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಿ೦ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರದಿ೦ದ ಮರು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ೧೯೯೭ ನೆಡೆದ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಮತಸಂಗ್ರಹದ ನಂತರ ಮಾಡಲಯಿತು. ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವು, ೨೦೧೧ ನೆಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜನಮತಸಂಗ್ರಹವು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಿತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಶೇಕಡ ೫೫% ರಿಂದ ೪೫% ಬಹುತೇಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್-ಐರಿಶ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಶ್-ಐರಿಶ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನ್ನು ೬ ಎ೦.ಇ.ಪಿ ಗಳಿ೦ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Scotland