ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಾಂಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಜಾಮೀನು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದ (ಪ್ರಧಾನ) ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ, ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ (ಕರಾರುದಾರ) ಪಾವತಿಸಲು ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರ ಒಂದು ಭರವಸೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರಾರುದಾರ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವಲೋಕನ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ: ಕರಾರುದಾರ - ನಿರ್ಬಂಧ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಕ್ಷದ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪಕ್ಷ ಜಾಮೀನು - ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಕರಾರುದಾರ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ

[೧]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Surety_bond