ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡೆನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಲೇಖಕಿಯ ಪರಿಚಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ ಹೊಡ್ಗಸನ್ ಬರ್ನೆಟ್

ಜನನ: ನವೆಂಬರ್ 24, 1849

ಸ್ತಳ: ಚೀಟ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹಿಲ್, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ

ಮರಣ:ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 1924

ಲಿಂಗ:ಹೆಣ್ಣು

ಶೈಲಿ:ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಷನ್

ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು:ಲಿಟಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಫ಼ೌನ್ಟಿಲ್ರಯ್ (1886) ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ (1905) ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ (1911)

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡೆನ್ (ರಹಸ್ಯ ಉದ್ಯನ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಎನುವುದು ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೊಡ್ಸೊನ್ ಬುರ್ನೆಟ್ರವರು ಬರೆದ ಅಧ್ಬುಥವಾದ ಮಕಳ ಪುಸ್ಥಕ. ಇದು ಮೆರಿ ಲೆನೊಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆ. ಮೆರಿ ಯಾರನು ಪ್ರೀತಿಸದ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸದ ರೋಗಿಷ್ಠ , ಫೌಲ್ ಮನೋಭಾವದ , ಅಸಹ್ಯವಾದ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ. ಇವಳ ತಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ ನಯಾಕ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದಳು. ಆದರೆ ಮೆರಿಗೆ ಅವರನು ನೊಡುವ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿಲ. ಅವಳನು ನೊಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದರಿನ್ದ, ಅವಳನು ನೊಡಿಕೊಳಳು ಹಲವಾರು ಸೇವಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟರು. ಮೆರಿ ಹತ್ತು ವಯಸಿಧಾಗ, ಕಾಲರಾ ಹಿಡಿದು ಅವಲ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರು ಸಾಯುತಾರೆ. ಮೆರಿ ಒಬಳೆ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾದಿಂದ ತಪಿಸುತಾಳೆ. ಅವಳನು ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು , ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ನಂತರ , ಮೇರಿ ತನ್ನ ಮಾವ, ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾವೆನ್ ರವರ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ಲ್ ತ್ವತ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನೂರು ಕೊಠಡಿ ಇದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಳೆಯ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ . ಆದರೆ,ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೇವನ್ ರವರು ಆ ನೂರು ಕೊತಡಿಗಳನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಟಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನು "ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಗೂನು" ಇದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತಿದರು. " ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾವೆನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖದಿಂದ ಇದವರು. ಮಿಸ್ಲ್ ತ್ವತ್ ಮ್ಯಾನರ್ ತಲುಪಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೆರಿ, ಮಾರ್ಥಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಮನೆಗೆಲಸದವಳಿಂದ, ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಉದ್ಯಾನ (ಸೀಕ್ರಿಟ್ ಗಾರ್ಡೆನ್) ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತಾಲೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾವೆನ್ ರವರು ಈ ಉದ್ಯನವನವನು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ, ಕೀಲಿಯನು ಭುಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚಿಡುತಾರೆ. ಮೇರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತಾಳೆ.

ಈ ಕುತೂಹಲ , ಮೂರ್ ಮೇಲೆ ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುತಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇರಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ . ಅವಳು ತಕ್ಷಣವೇ , ಕಡಿಮೆ ರೋಗಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಳು , ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಫೌಲ್ ಮನೋಭಾವದ ಆಗುತ್ತಳು .

ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆನ್ ವೆದರ್ಸ್ತಫ಼್ , ಒಂದು ನಯನಾಜೂಕಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ದಯೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಮಾಲಿ , ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ವಾಸಿಸುವ ರಾಬಿನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ತಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾರ್ಥಾ ,ಡಿಕನ್ ಮತ್ತು ಸುಸಾನ್ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಜನರ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೇನರ್ ನ ದೂರದ ಕೊಠಡಿಗಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಆಳು ಅವಳ ಕುತೂಹಲವನು ಏರಿಸುತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಡ್ಲಾಕ್ , ಮಿಸ್ಲ್ ತ್ವತ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ , ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕೂಗಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವುದನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೆರಿಗೆ ರಾಬಿನ್ ಸಹಾಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೀಲಿ ಸಿಕಿದಾಗ, ಈ ರಹಸ್ಯ ಮನದಿನ್ದ ಹೊಗುಥದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಏಳಿಗೆಗೆ ಎಂದು ಆಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತೊಡಗುತಾಳೆ. ಡಿಕನ್ ಮೆರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು ತಂದು ಕೊಡುತನೆ. ಅವರು ಇಬರು ಸೇರಿ ಆ ಉದ್ಯನವನವನು ಜೀವನ್ಥವಾಗಿ ತಾರುತಾರೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಮೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಡ್ಲಾಕ್ ನಿಷೇಧ ಅವಿಧೇಯತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಅಳುವಿನಾ ಮೂಲ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಕಾಲಿನ್ ಕ್ರಾವೆನ್ , ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಶಯನಗೃಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾವೆನ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಗ , ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ . ಕಾಲಿನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದರು,ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ ನೋವಿನಿಂದ ತನ್ನ ದಿವಂಗತ ಹೆಂಡತಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕಾಲಿನ್ ತಾನ್ನು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಗೂನು ಆರಂಭಿಕವಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಪ್ರತಿ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ , ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಹುದುಗನಾಗಿದ. ಕಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿದರು ಆದರೆ ಅವಳು ಡಿಕ್ನನ್ ಜೋತೆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕರಣ ಕಾಲಿನ್ ಬಿರುಸಿನ ಸಮಯದಲಿ ಒನ್ಟಿಯಗಿತಿದ . ಆ ರಾತ್ರಿ, ಕಾಲಿನ್ ಒಂದು ಕುಖ್ಯಾತ ಕೋಪೋದ್ರೇಕ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ . ಮೇರಿ ಫರಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಳುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗೂನು ತೋರುಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ; ಮೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ , ಅವಳು ಕಾಲಿನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ : ಕೇವಲ ಅವನ ಮನಸು ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತಾರೆ ಎಂದೂ ಹೆಳುತಾಳೆ .

ಡಿಕೆನ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಿನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ತರುವುದು ಆರಂಭಿಸಿದರು . ಈ ರಹಸ್ಯ, ಮೊದಲ ರಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಹಸ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುತಿದ ಬೆನ್ವ ದರ್ಸ್ತಫ಼್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ . ಬೆನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ರಾವೆನ್ರವರಿಗಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಣ್ದಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ : ಅವರು ಅವಳ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿಯಗಿದ. ಬೆನ್" ಕಳಪೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಕಾಲಿನ್ನನು ಸೂಚಿಸಿದ. ಕಾಲಿನ್ ಹತಿರ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನು ಮೋಸವಗಿದಿಯೆ? ಎನ್ದು ಕೇಳುತ್ತದೆ . ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉಗ್ರ ಕಾಲಿನ್ , ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತನೆ . ಈ ಘಟನೆಯಾದ ಮೆಲೆ ರಹಸ್ಯ ಉದ್ಯಾನ , ವಸಂತಕಾಲ, ಮತ್ತು ಮೇರಿ-ಡಿಕ್ನನ್ ಕಂಪೆನಿ, ಕಾಲಿನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ . ಮಕ್ಕಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾವೆನ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತನ್ನ ಚೇತರಿಕೆ ತಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಿನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲು .

ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು , ಬೆನ್ ಜೊತೆಗೆ , ರಹಸ್ಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತರೆ . ಸುಸಾನ್, ಡಿಕೆನ್ ತಾಯಿ : ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ . ಸುಸಾನ್ ತನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾವೆನ್ಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಳೆ; ಅವರು, ಆದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದು, ಕಾಲಿನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ . ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾವೆನ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ , ಮತ್ತು ಮಿಸೆಲ್ತ್ವೈತಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂದಿರುಗುತಾರೆ. ಮೊದಲ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗುತಾರೆ; ತನ್ನ ದಿವಂಗತ ಹೆಂಡತಿ ಧ್ವನಿ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಣತಿಯಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಅವರು ಬಾಗಿಲ ತನ್ನ ಕೈ ಇಟಾಗ ಕಾಲಿನ್ ಹೊರಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತಾನೆ . ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ರಾಜಿ ಮಾದುತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ್ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪವಾಡ ಎಲ್ಲರಿಗು ತಿಳಿಯುತದೆ.