ಸದಸ್ಯ:Vishak rao

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವಿಶಕ್
Vishak rao.jpg
ಜನ್ಮನಾಮ
ವಿಶಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಇಂದಿಯ
ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳುಚಿನ್ನು
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಬಿ.ಕಾಮ್

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶಕ್.ನಾನು ಹುಟಿ ಬೆಳೆದದು ಈ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೆ. ನನಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಟ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತಿದ್ದೆನೆ. ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಇಶ್ಟ. ನಾನು ತುಂಬ ಒಡಾಡಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತೆನೆ. ನನಗೆ ಯೆನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸೆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿಕ್ಷಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾನು ಒಂದನೆ ತರಗತಿಯಿಂದ ಐದನೆ ತರಗತಿಯವರೆಗು ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡುತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತಿದ್ದೆ. ಈ ಶಲೆಯಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ನಿಡುತಿರಲ್ಲಿಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರನೆ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಜೈನ್ ಶಾಲೆಯ ಸೆರಿಕೊಂಡೆ.ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ನಿದಿದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10 ತನಕ ಅಧ್ಯಯನವನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದೆ. 10ನೆ ತರಗತಿ ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮೋಜು ವಿರಲಿಲ. ಹೇಗೋ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಪು ರವಾನಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ.ಕೊಂ ವಿಧ್ಯಬ್ಯಸ ಮಾಡುತಿದ್ದೆನೆ.

ಆಸಕ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.ಪುಸ್ತಕಗಳೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಸ್ನೆಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೆಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.

ಒದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಶಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಶಲೆಯಲಿ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಒದಿ ಮಜಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಜೈನ್ ಶಾಲೆಯ ಸೆರಿಕೊಂಡೆ. ಇಲಿಯು ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಒದಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿದೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ೨ ವರ್ಷ ಒದಿ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ ಒದುತಿದ್ದೆನೆ.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in Indiaಉಪಪುಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

In this ಸದಸ್ಯspace:

ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:
Vishak rao