ಸದಸ್ಯ:Vikil vishal pinto/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

"ಡಿಬೆಂಚರ್">>

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರ ದರದಲ್ಲಿ, ಹಣ ಸಾಲ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವು ವಾದ್ಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪದ "ಡಿಬೆಂಚರ್" ಮೂಲತಃ ಎರಡೂ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ವಿನಿಮಯ ಬಂಧ, ಸಾಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಬಂಧ ಕಂಪನಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪೆನಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ, ಇದು ಪಾಲು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ರಾಜಧಾನಿ.ಹಿರಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಧೀನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಮೊದಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬದಲಾಗುವ ದರಗಳು ಇವೆ.

ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪಡೆದವರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಷೇರುದಾರರ ಕಂಪನಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಮತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಣ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ.