ಸದಸ್ಯ:Vijay v yadrami/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
Mercantile law.jpg

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ "ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಾಯ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇದೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾನೂನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಬೊನೊ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇದು ಕರಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಪರಭಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒತ್ತಿ. ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಟ್ರೀಟೈಸ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಕರಣ ಅದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದು ದೇಹದ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಡುವೆ ದಾವೆ ಅನುಕೂಲ ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತ ಬಯಕೆ. ಪಠ್ಯ 21 ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನೆಕ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಈ ದೇಹದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿಷಯಗಳು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ರೋಮನ್-ಅಂಗೀಕೃತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸರಿಯಾದ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವೆ ಎಂದು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿದರು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೇಹದ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪುನರ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆಡಳಿತ ತಳೆಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆತ್ಮ ಇದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯ್ತಿದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಗುರಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾನೂನು ಸಮಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಕಾನೂನು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಎಂದು ವಿವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅಥವಾ ಅಧೀನವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜರು ಅಥವಾ ಧಣಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪಡೆಯಲಾಗದ. 1303 ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಕಾರ್ಟ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ , ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಖಾತರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸನ್ನದು ನೀಡಿದರು. ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ತಕರು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ II ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿದೇಶೀ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಡಿಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಮಾಡಿದರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅವರ ವಿವಾದಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಗಂಟೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಡ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಥ. ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ. ಈ ಉದಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ "ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ", ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಾಗ್ವಾದದಿಂದ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ತೀರ್ಪು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಣತಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಕ್ರಮೇಣ, ವೃತ್ತಿಪರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಈಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿದಾರರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇವೆ.

ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ , ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಡ್ನ, ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿತ್ತು.


ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನ್ಯಾಯದ ಕಾಸ್ಮೊಪೊಲಿಟನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಈ ನಗರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಕೇತಗಳು ದತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಬದಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೇತಗಳು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಲಿಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ನಷ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರಿಣತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿಯಮಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿದರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಅವರು ಖಟ್ಲೆ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಗಣನೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಒಡೆದು ಆದರೆ ನಾಶ ಅದನ್ನು ದೂರವಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು. ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಕಾಸದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಹದ ಇವೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾದಾಗ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಾದಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಹ - ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲು. ಇಸಿಸಿಯು ನ ಯುಡಿಅರ್ಪಿ (ಮತ್ತು ರಾಪಿಡ್ ತೂಗು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು) ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಯುಗದ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಪು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ವಿವಾದಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ (ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ) ಅವಕಾಶ ಪಂಚಾಯ್ತಿದಾರರಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ "ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರ್ಚತೊರಿಯ" ಎಂಬ ಕಾನೂನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಟರ್ ಬರ್ಗರ್ (ಕಲೋನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾ ತನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಗಳು.

http://thelawdictionary.org/mercantile-law/ http://www.businessdictionary.com/definition/mercantile-law.html