ಸದಸ್ಯ:THIRUMALA

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲ.ಕೆ .ನನ್ನ ಊರು ಉಪ್ಪಲ ಎ೦ಬ ನಗರ.ನಾನು ೧೦ ತರಗಥಿ ಕಲಿಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಇ ಶಾಲೆ ಅಲಿಕೆ. ನನಗೆ ೮೨ ಶತಮಾನ ಅ೦ಕ ಬನ್ದಿತ್ತು.ನಾನು ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪುತ್ತುರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಿದ್ದೆನೆ.ಈಗ ಸ೦ತ ಅಲೊಶಿಯೆಸ್ ಕಾಲೆಜು ಮ೦ಗಲೂರುನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ೦ಗ ಮಾದುತಿದ್ದೆನೆ.ನಾನು ೨ನೆ ಇಯರ್ ಒದುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.ನನ್ನ ವಿಸಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ