ಸದಸ್ಯ:Subramanya shet/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ .ನನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳುರಿನಲ್ಲಿ.ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಡ್ರಯ್ವಿಂಗ್ ಕೆಲೆಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯೆ ಶರದಾ ಗ್ರಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೆನೆ ಹಾಗು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂತ ಅಲೊಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೆನೆ .

ನನ್ನ ಸಾಧನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕವಿತೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮನ ಲಭಿಸಿದೆ .ಸ್ದಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೇನೆ. ಶಿವರುದ್ಪಪರವರು ೭-೦೨-೧೯೨೬ ಜನಿಸಿದರು ಕನ್ನದ ಅದ್ಯಯ್ನನ ವನು ಮಾದದ್ರ್ರ್ರರು ಸಮಗನ "ದಿಪದಹಹಜ್ಯ ಸುಮರು೧೧ಕವಿತೆ ಯನು ಬರದ್ದದರ. ೬೧ನೆ ದವನೆಗರೆ ಸಹಿತಿ ಯಲಿ ಕನ್ನದ ಜನತ ಗರವಿಸಿದ ಹದ್ಯ್ವವದ ಹದವದಶಿರಿ ನಿರುಪನೆ