ಸದಸ್ಯ:Sneha Kadaynar yogaraj/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

Insert non-formatted text hereCite error: Closing </ref> missing for <ref> tag ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪರ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ   ಮಲೆಕುಡಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಶಿವಭಕ್ತರು. ಈಗ ಇವರು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ , 'ರಾಜಾಜ್ನೇ'ಯ ಮೂಲಕ  ಮನೆದೇವರಾಗಿ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.