ಸದಸ್ಯ:Shebin john/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಮೂಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಭಜನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕ ಗುಂಪುಗಳು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ನಂತರ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜನರು ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಧಾರಿತ.

 1. ಜನರು ವಿಧಾನ ಆಧಾರಿತ: ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಳ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 2. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನ ಆಧಾರಿತ: ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ವರ್ತನೆಗಳು ಖರೀದಿ ಅಸ್ಥಿರ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ವಿಭಜನೆ ಮೂಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಜನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮುಂತಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆದರೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 1. ಪ್ರದೇಶ: ಖಂಡದ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮೂಲಕ
 2. ಮಹಾನಗರದ ಗಾತ್ರ: ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಜಿತ
 3. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಗರ ಉಪನಗರ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 4. ಹವಾಮಾನ: ಕೆಲವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹವಾಗುಣದ ಪ್ರಕಾರ


ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಭಜನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಜನರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಭಜನೆ ರಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬ ಗಾತ್ರ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಚಕ್ರ, ಲಿಂಗ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿತ ಇದೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಧಾರ. ಕೆಳಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ.

 1. ಲಿಂಗ: ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ತನೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗ ವಿಭಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರು ಮಾಲೀಕರು ಕಂಡಿದೆ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮ.
 2. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಹಂತ: ಗ್ರಾಹಕ ಬಯಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಲು. ಇಂತಹ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಎಂದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು, ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಗುರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ. ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ, ಹೊಸ ಬೇಬಿ (0-5 ತಿಂಗಳ), ಬೇಬಿ (6-12 ತಿಂಗಳು), ದಟ್ಟಗಾಲಿಡುವ (13-23 ತಿಂಗಳ), ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (24 ತಿಂಗಳ +) ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
 3. ಜೀವನದ ಹಂತ: ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಹಂತದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮೂಲ ಆರೈಕೆಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ, ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಎಂದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ.
 4. ಆದಾಯ: ಆದಾಯ ವಿಭಜನೆ ವಾಹನಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ರಸಾಧನಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಊಹಿಸಲು. ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಣ್ಣದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮೊದಲ ಖರೀದಿದಾರರು ಒಂದಾಗಿವೆ; ಸಿನೆಮಾ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
 5. ತಲೆಮಾರಿನ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಸಮಂಜಸತೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಇದು ಅಪ್-ಸಂಗೀತ, ಸಿನೆಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ವಿವರಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವ. ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಂಜಸತೆ ಜಾಹೀರಾತು. ಅವರು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಗುರಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.