ಸದಸ್ಯ:Sharon3194/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ "ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ." ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ, ವಸತಿ, ಮನರಂಜನೆ, ಮನರಂಜನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ವಿರಾಮ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು VfR (ಭೇಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳು) ಏನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ವಿಶಾಲ ಒಮ್ಮತದ ಈಗ ಇಲ್ಲ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತು ಉಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪರಿಣಾಮವೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನ CO2 ನ 72 ರಷ್ಟು ಸಾರಿಗೆ, ವಸತಿ ನಿಂದ 24 ರಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಆ ಸಾರಿಗೆ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು (ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಟ್ಟು 40%) ನ 55% ನಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಸರ್ಜನ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಹವಾಮಾನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ವರ್ಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮ 75% ನಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IATA) 2050 ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ರಷ್ಟು ವಿಮಾನಯಾನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏರ್ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಯಿಂಗ್ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಷತೆ ಗಳಿಸುವುದರ ಅಗಾಧ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 2020 ಮೂಲಕ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ 2050, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಪ್ರಯಾಣ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಎದುರಿಸುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವಿಷಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IATA) 2050 ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ರಷ್ಟು ವಿಮಾನಯಾನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏರ್ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಯಿಂಗ್ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಷತೆ ಗಳಿಸುವುದರ ಅಗಾಧ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 2020 ಮೂಲಕ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ 2050, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜಾಗತಿಕ 40 ಪ್ರತಿಶತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಪ್ರಯಾಣ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಎದುರಿಸುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವಿಷಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಥಳ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರಂತರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಈ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ, ಉಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಅಪಾಯಗಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹುಡುಕುವುದು.

ಸಮರ್ಥನೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು:

ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಭೇಟಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪೋಷಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಎಂದು "ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ" ಇಂತಿವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಂದು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಂಬಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆ ಒಂದೇ. ಎರಡು ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದು. ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅರಿತ ಕಡೆಗೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ರಿಯೊ ಭೂಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಒತ್ತು ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಇತರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾಗಶಃ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ CBOs, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು - - ಗುರಿಗಳು ಹೊಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಈ ರೂಪ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು, "ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರಾದರೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಒಳಗೊಂಡ.

ಜಾಗತಿಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ (GSTC), ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಡಿಕೆ ದತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಂಪನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಭೇಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾದ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲತಃ ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 12,000 ಭೇಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಆದರೆ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು 50,000 Ecuadorian ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು.