ಸದಸ್ಯ:Seema aloy/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
                                            ಬೆಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್'


ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಇತರರನ್ನು, ಖಾತೆ ಭಾಗಗಳು, ಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕ್ರಮಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಬೆಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಚಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಇತರರನ್ನು, ಖಾತೆ ಭಾಗಗಳು, ಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕ್ರಮಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ: ಹಲವಾರು ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಗಳು ಇವೆ:

ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ವಿವರಿಸುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಗಳು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು. ಉದಾಹರಣೆ: ಪೋರ್ಷೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲೆಟ್ ರಲ್ಲಿ.

ನುಗ್ಗುವ ಬೆಲೆ: ಬೆಲೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದರ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇತ್ಯಾದಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಲೆ: ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಬೆಲೆ. ಮಿತಿಗಳು ವೇಫರ್ ತೆಳು; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸಮೂಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗುರಿ. ಉದಾಹರಣೆ: ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ತೊಳೆಯುವುದು; ನಿರ್ಮಾ; ಸ್ಥಳೀಯ ಚಹಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು.

ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ತಂತ್ರ: ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಗರಿಷ್ಠ ಹಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ವಿಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಆಟಗಾರರು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ.