ಸದಸ್ಯ:Satish.Kammar/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ2

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಎಡಮುರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂ: ಮುರ್ಮುರೀ

ಹಿಂ: ಮುರ್ಮುರೀ

ಮ: ಮುರ್ಮುರೀ

ಗು: ಮುರ್ಮುರೀ

ತೆ: ಮುರ್ಮುರೀ

ತ: ಮುರ್ಮುರೀ

ವರ್ಣನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪುಟ್ಟ ಸಸಿ, ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು ಅಗಲವಾಗಿರುವುದು.ನರಗಳ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುವು, ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಚಿತ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಲಾಚ್ಛೇದವಿರುವುದು. ಹೂವು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಡುವುದು. ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿರುವುದು ಮಧ್ಯೆ ಕೇಸರಗಳಿದ್ದು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಯಿ, ಇಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಿರುವಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಡಮುರಿ ಎನ್ನುವರು. ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಔಷಧೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗಜಚರ್ಮ ಕುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತೆ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ

ಎಡಮುರಿ ಬೇರು, ತೆಂಗಿನ ಬೇರು, ಬೇವಿನ ತೊಗಟೆಯ ಒಳನಾರು, ಹೊಣಸೆನಾರು, ಬ್ಯಾಲದ ನಾರು ಇವುಗಳನ್ನೇಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನಾಗಿಜಜ್ಜಿ ಎಳ್ಳಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೈಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.ಈ ತೈಲವನ್ನುಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು.

ಕುಷ್ಟ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಕಜ್ಜಿತುರಿ

ಎಡಮುರಿ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನುಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಯವಾಗಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಹಚ್ಚುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗುಣವಾಗುವುವು.

ಕಠಿಣವಾದ ಶೋಭೆಯಲ್ಲಿ

ಅಳಲೆಕಾಯಿಸಿಪ್ಪೆ, ದೇವದಾರು, ಶುಂಠಿ.ನೆಗ್ಗಿಲು, ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇರು ಮತ್ತುಎಡಮುರಿಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮತೂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನುಣ್ಣಗೆ ಚೂರ್ಣಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.2 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಚೂರ್ಣವನ್ನುಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿ ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ಏಳು ದಿವಸ ಕುಡಿಯುವುದು.

ಅಜೀರ್ಣಅಗ್ನಿಮಾಂಧ್ಯ

ಎಡಮುರಿಯ ಬೇರನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನಯವಾದಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು.

ಕಿವಿಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಗೆ

ಎಡಮುರಿಕಾಯಿಯನ್ನುಕಲ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆಅರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳೆಣ್ಣೇ ಸೇರಿಸಿ, ಬಿಸಿಮಾಡುವುದು. ಒಂದೆರಡುತೊಟ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಬಿಡುವುದು.