ಸದಸ್ಯ:Sachin n.s 17/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  ಯೋಜನೆ-                                                                                                                                          ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೆರಡು ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯೋಜನೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ) ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆದರೂ, ಇದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಸಂಬಂಧ. ಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆದರೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಜೊತೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಅನುಕ್ರಮ ಹಂತಗಳ ತಯಾರಿ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಂತರ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೂರದ ತನ್ನ ತಾಣ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಬಹುದು