ಸದಸ್ಯ:S Tejaswini/WEP

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
ಎಲ್ಐಸಿ (ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಸೂದೆ(ಬಿಲ್) ಎಂದರೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ವ್ಯವಹಾರ. ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಖರೀದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಖರೀದಿದಾರನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಯು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆ ಒಂದು ‘ಸ್ವಯಂ-ದಿವಾಳಿ’ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ನೆಗೋಶಬಲ್; ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 3 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು 1)ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2)ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

1)ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರಾಟವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಖರೀದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾರಾಟಗಾರನು ಬಿಲ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕದಂದು ‘ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ’ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಿಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ,ರಿಯಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,ಲಂಡನ್ ಮನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಡಿಎಫ್‌ಹೆಚ್‌ಐಡಿಎಫ್‌ಹೆಚ್‌ಐ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್

2)ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಟಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಬಿಲ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಸೂದೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು:

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು[೧] ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ:-

 • ದ್ರವ್ಯತೆ: ಮಸೂದೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಬಿಲ್‌ಗಳು ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ನೆಗೋಶಬಲ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
 • ಪಾವತಿಯ ನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಜನರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆದರ್ಶ ಹೂಡಿಕೆ: ಮಸೂದೆಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮೀರದ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮೆಚುರಿಟಿಗಳ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಸೂದೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವು ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸರಳ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರ: ಮಸೂದೆಗಳು ಅಪಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರವು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅವಮಾನಿತ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಇಳುವರಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ವರಿತ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
 • ಬ್ಯಾಂಕ್
  ಸುಲಭ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅಥವಾ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ದರವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಸೂದೆಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳು:

 • ಬಿಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಿಲ್ ಹಣಕಾಸುಗಾಗಿ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಸಾಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ನಗದು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್[೨] ಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸೂದೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ.
 • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ: ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ನಡುವೆ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು-ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಐಸಿ[೩], ಯುಟಿಐ, ಜಿಐಸಿ[೪] ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಗಲೂ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ.
 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಂಗಡದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್‌ಬಿಐ)
  ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೂ ಸಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವು ಜೇನುನೊಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.
 1. http://www.m-swadhyaya.com/index/contentdetails?web_uid=22147919a4adea9a770b72ccbaf1a89e0fdd6d9c
 2. https://www.investopedia.com/terms/o/overdraft.asp
 3. https://www.licindia.in/
 4. https://www.gicofindia.com/en/