ಸದಸ್ಯ:Ramya karnan

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ರಮ್ಯ.ಕೆ
Ramya.png
ಜನನ
ರಮ್ಯ.ಕೆ

೩೦.೧೦.೧೯೯೭
ಬೆಂಗಳೂರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಭಾರತೀಯ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಬಿ.ಕಾಂ

ಪರಿಚಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮ್ಯ.ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ನಾನ್ನು ಪದವಿ ಅದ್ಯಯನ್ನವನು ಕ್ರೈಸ್ಟ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಜನನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾನು ೧೯೯೭ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೦ರಂದು ಜನಿಸಿದೆ.ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ತಂದೆ ಕರ್ಣನ್,ತಾಯಿ ವನಿಥ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್.

ಬಾಲ್ಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನದು ಅವಿಭಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬ,ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ೭ ಜನರಿಂದ್ದ ಹೊಲಗೊಂಡದ್ದು.ನನ್ನಗೆ ಅನೇಕ ಸೋದರಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಜೆಗೂ ನಾನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತೇನೆ.ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸೋದರರು ಬಹಳ ಅನಂದಿಸುತೇನೆ.ನನ್ನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದುದ್ದರಿದ್ದ,ನನ್ನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಹಾ ಬಹಾಳ ಸ್ನೇಹಿತರಿದರು.ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೆಂದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲ್ಲಿ,ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯು ಸಮನಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದದೆ ಕಾರಣಾ.

ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಅನನ್ನಸ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ.ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರುದುದರಿಂದ್ದ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟಿವ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು.ನನ್ನಗೆ ನನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪಾಠ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಶಾಲಾ ಸಹಪಾಠ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದರು.ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು.ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಛುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ.ನನ್ನ ೭ನೇಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ನಾನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ.ನಂತರೆ ೮ನೇಯ ತರಗತಿಯಿಂದ್ದ ಓದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆಬ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರ್ಧೆಗಳಲ್ಲು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.ನಾನ್ನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಚರ್ಚೆ,ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗು ಇತರ ಸ್ವರ್ಧೆಗಳಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೇನೆ.

ಕಾಲೇಜು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾನ್ನು ನನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆಂತ ಜೋಸಫ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ.ನನ್ನದ್ದು ಸಿ.ಇ.ಬಿ.ಎ ವಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗು ನನ್ನ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ೧೦೦ ಜನರು ಹೊಲಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು.ನಾನ್ನು ೨ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ್ದ ಮುಗಿಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಸ್ವರ್ಧೆಯಲ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ರಂಗೋಳ್ಳಿ,ಕೊಲಾಜ್ ಮುತ್ತು ಇತ್ತರ ಸ್ವರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ನಾನು ನನ್ನ ೧೨ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.ಆದಕಾರಣ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ,ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.ನನಗೆ ನನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿತ್ತು ಅದರೆ ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ಬದುಕು ನನಗೆ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಎನೆಂದು ಕಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಹಾವ್ಯಾಸಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ಹಾವ್ಯಸಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು,ಹಾಡು ಕೇಳುವುದು,ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವುದು.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in Indiaಉಪಪುಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

In this ಸದಸ್ಯspace:

ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:
Ramya karnan