ಸದಸ್ಯ:Padma.g 1410371

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮ.ಜಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ,ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವಸಿ೯ಟೀಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು; ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದು,ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳೂ ಓದುವುದು.ನನಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎ೦ಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India