ಸದಸ್ಯ:Nishika 1310269/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು:

 • ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು:ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಜನರು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು

 • ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ,ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಕ್ಕುದಾಗಿರುವುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಗ್ಯತಾ ,ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ,ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ , ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್, ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶವು.
 • ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು :ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗದಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಇವೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ.ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ, ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೇಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ರೆ, ಜನರುನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಮಗ್ರತೆ ,ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ.
 • ಗುಮಾಸ್ತರುಗಳು:ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚಹರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ,ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ,ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಜ್ಞಾನ, ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೊಂದಿರಬೆಕು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಚಾಲಕರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಚಾಲಕರು :ಭಾರೀ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅಗತ್ಯವದ ಗುಣಗಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ,ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ ವರ್ತನೆ.
 • ಕಂಡಕ್ಟರ್: ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.ಅಗತ್ಯವದ ಗುಣಗಲು:ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ,ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ರೀತಿಯ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು:

 • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ:

ವಯಸ್ಸು 21 ಮತ್ತು 28 ಯಾವುದೇ ಭಾರತಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು,ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ಸೇರಬಹುದು.ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ .ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ:ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು,ನಂತರ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ಸೇರಬಹುದು.
 • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ:ಯಾವುದೇ ಶಿಸ್ತು ಪದವೀಧರರು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ,ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಸೇರಬಹುದು ಭಾರತೀಯ ಆರಕ್ಷಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಲಬೆಕು.

ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು:

 • ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್: ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಏರ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಸರಕನ್ನು ಎರಡೂ ಸಾಗಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.ಪೈಲಟ್ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಅವರೀಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
 • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಂಚರಣೆ ನುರಿತವರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು.
 • ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ಇರಬೇಕು.
 • ಶಿಸ್ತು ಇರಬೇಕು.
 • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು.
 • ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು.
 • ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು.
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು.

ವಿಮೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು:ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ವಿಮಾಗಣಕರ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮೀಕ್ಷಕಗಳಂತಹುದು, ಗುಮಾಸ್ತರುಗಳು, ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ವ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಅವರು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಗಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ,ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು.