ಸದಸ್ಯ:Niraja810

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಎಸ್. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕತ ವ್ಯ ನಿವ ಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.