ಸದಸ್ಯ:Natesh Alva10/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನರಮಾನಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ತುಳುನಾಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನರಮಾನಿ. ಈ ನರಮನಿ ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದ ದಾದ? ಆ ಪದ ಒವು ಬಾಸೆಡ್ದ್ ಬಯಿದ್ನ?

ನರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನರ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಮಾನವೆ. ಆಂಡ ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಶರೀರದ ಒಂಜಿ ಬಾಗ.

ಮಾನಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾನಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮನ ಹುಡುಗೆ.

ಬಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂಜಿ ಬಾಸೆದ ಪದ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೊ ಉಪ್ಪುಡ್.

ತುಳು ಬಾಸೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಊರುಡ್ ಬಾಸೆ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಅ ಬಾಸೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪದತ ಅರ್ಥೊ