ಸದಸ್ಯ:Mohammed Mahshooq C H

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
 == ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ==

ಹೆಸರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಶುಕ್ ಸಿ. ಎಚ್.

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

06/01/1997

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಿ. ಎಚ್. ಮೂಸ

ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪಿ.ಕೆ. ಜೋಹಾರ

ವಿಳಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

      ಚೈನ್ ದಾಡಿ ಮನೆ
ಚೆರ್ಕಾಲ
ಚೆಂಗಲ
ಕಾಸರಗೋಡ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಚಿನ್ಮಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌಢ ಶಾಲೆ,ಕದ್ರಿ,ಮಂಗಳೂರು 

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್, ಮಂಗಳೂರು

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಿ.ಎ., ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

ಸಾಧನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

     ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಹವ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹಾಡುವುದು, ಓದುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.