ಸದಸ್ಯ:Mohammad Faraz D/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  ಆಸ್ತಿ

ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು (ನಗದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ) ನಗದು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದ ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ತರಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು, ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.ಭಾವುಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ರೀತಿಯ ನೀಡಲು ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು. ಅಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅಭಿಮಾನ, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ.ಭಾವುಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 5 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತೆ (ಅಮೇರಿಕಾದ GAAP ಪ್ರಕಾರ) ಇತ್ಯಾದಿ ಪೇಟೆಂಟ್, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನ, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರುಗಳು, ಸೇರಿವೆ.ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು.     ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
 

ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಗಮನ ಜರ್ನಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ "ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿ.ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಏಕೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ; ಏತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು: ಲಂಬವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಾತ್ರದ; ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ ಮಹತ್ವ; ನೌಕರರು, ಬಂಡವಾಳದ ಒದಗಿಸುವವರ, ಗ್ರಾಹಕರ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧ; ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ವಿವಿಧ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ / ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೂ, 'ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಜೊತೆ 'ನಿರ್ವಾಹಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು "ಉದ್ಯಮ" ಜೊತೆ ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೇವಲ ಕಾಳಜಿ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿದೆ