ಸದಸ್ಯ:Mallikarjunasj/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಟ್ಟ ಗಲಾಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸುಬೋಧ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಗಳು


ಗುಣ "%೧" ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ %೨ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಆಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ

ಅಲಾರಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು %೧ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ %೧ ಯು %೨ ಅಂಶದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳುತ್ತುದೆ %೧ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ

ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೌಸ್ ಶೋಧಕಗಳ ಆಫ಼್ಟರ್ ಐಟಂ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಅಟ್ಟಾಚ್ ಆಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


  Ubuntu
  Utopic (14.10)
  Translations
  “indicator-appmenu” source package
  Template “indicator-appmenu”
  Kannada (kn)

ಪರಿವಿಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿವಿಡಿ ಕಾಣೋ ಜಾಗವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಬಿನ್ನಹದ ಹೆಸರು.


  Ubuntu
  Utopic (14.10)
  Translations
  “gfxboot-theme-ubuntu” source package
  Template “bootloader”
  Kannada (kn)

Copy text ^Try Ubuntu Kylin without installing ^ಉಬುಂಟು ಕೈಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸದೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

^ಉಬುಂಟು ಕೈಲಿನ್ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

^ಉಬುಂಟು ಕೈಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ^ಉಬುಂಟು ಕೈಲಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ

ಬೀಜ ಉತ್ತೋಕೆ ಆದಷ್ಟೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೂ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿಲ್ವಾ?


ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಇದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಡಾರ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ತಿಳಿವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯುಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಾರಿತು.

ಪುಸ್ತಕದ ಉಗಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಹೊರಟು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟರು.