ಸದಸ್ಯ:Maclinnr/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳು

ಮೊದಲು, ನಾವು "ಆರ್ಥಿಕ" ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.ಇದು ನಾವು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಣ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ . ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಒಂದು "ವ್ಯವಹಾರ" ಇಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಖರೀದಿ ಒಂದು ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಣಾಮ, ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು (ವ್ಯವಹಾರ) ರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೋ:

ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ರಸೀದಿ. ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂದಾಯದ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು. ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೇತನದಾರರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು.

ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು "ಖಾತೆಗಳನ್ನು" ಉಪಯೊಗಿಸುತ್ತೇವೆ . ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಅಥವಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್, ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣದ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಖಾತೆಗಳು, ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ತಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ,ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ,ಇತ್ಯಾದಿ

ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ.