ಸದಸ್ಯ:Kishan 133308/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
                            ವರದಕ್ಷಿಣೆ                                                                   ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ವರದಿಗಳ, ಪುರಾತನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕಸ್ಟಮ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಹಕ್ಕು, ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಜೆ Tambiah ಪ್ರಾಚೀನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಮನು ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಂಜೂರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಅಂದೇ, ಆದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ (ಪುರೋಹಿತ) ಜಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕೆಳಜಾತಿಯ, ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಳ ವರ್ಗದ ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ರಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಅಂದೇ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ದತ್ತಾಂಶ ಆರಂಭಿಕ 20 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. [33] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮದುವೆ ಎರಡೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ವರನ ಕುಟುಂಬ brideweath ನೀಡುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು, Tambiah ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ವಧು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇರುವಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ. [34]

ಮೈಕೆಲ್ ವಿಟ್ಜೆಲ್ , ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವೈದಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. [35] ವಿಟ್ಜೆಲ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಎರಡೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಹೋದರರಿದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಡೋನೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೀತ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ವಿಟ್ಜೆಲ್ ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು Tambiah ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ; ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದೇ ಸಹ brahma- ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಪುರೋಹಿತ) ಮೇಲು ಜಾತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮದುವೆಯ ದೈವ-ರೀತಿಯ ನೀಡಲಾಯಿತು ಉಲ್ಲೇಖ. ಹುಡುಗಿ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾಡಿದಾಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ವಿರಳವಾದ ಅಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮ್ಯಾಕ್ಡೋನೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೀತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಯುಗದ ಮೇಲೆ (200 ಕ್ರಿ.ಪೂ. 700 ಕ್ರಿ.ಶ.), ಸಲಹೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. [36] ಕೇನ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದೇ ಮಾತ್ರ ಖಂಡನಾರ್ಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮದುವೆಯ ಅಸುರ ಮಾದರಿಯ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮನು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. Lochtefeld ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪಟ್ಟಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, 'ವಧು ವೈಭವದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಚರಿಸಲು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ' ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ವರ ಮೀಸಲಾದ ಎಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; Lochtefeld ಮತ್ತಷ್ಟು ವಧುವಿನ ಶೃಂಗಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. [37]

ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಆಧರಿಸಿದೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ದಾಖಲೆಗಳು ರಿಂದ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗಮನಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ Arrian ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ತಾನೀಸ್ ದಾಖಲು ವಿಜಯ (CA. 300 ಕ್ರಿ.ಪೂ.). Arrian ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ