ಸದಸ್ಯ:IVAN SALDANHA/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ ಹೆಸರು ಐವನ್ ಸಲ್ದನ್ದ

ನನು ಸ೦ತ ಅಲೊಶಯಸ್ ನಲಿ ಕಲಿಯುತೆನೆ 

ನನ ಮನೆ ಆಕಶಭವನ ಕೊ೦ಚಡ ಮ೦ಗಳೂರು ನನ ತ೦ದೆಯ ಹೆಸರು ಜೊನ್ ಸಲ್ದನ್ದ ನನ ತಯಿಯ ಹೆಸರು ಐಡ ಸಲ್ದನ್ದ ನನು ಈಗ ೧ ಬಿಬಿಮ್ ನಲಿ ಕಅಯತಿದೆನೆ ನನ ಹೈವಸ ಓದುವುದು