ಸದಸ್ಯ:Harsha Dass/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ರ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ

ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ

ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ

ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೌ ಕಂ ಕಃ

ಅಗಸ,ಅಮರ,ಆನೆ,ಆಂಬಾರಿ,ಅನ್ನ,ಅಣ್ಣ,ಕನ್ನಡ,ರಾಮ,ಸೀತೆ,ಸೌಮಿತ್ರಿ,ಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಜ್ಙಾನ, ವಿಜ್ಙಾನ , ಪವನಜ,ಕಥೆ , ಕವನ , ಕಾದಂಬರಿ, ಅಗಸ್ರ್ಯ , ರಾಷ್ಟ್ರ , ಅಸ್ತ್ರ ,