ಸದಸ್ಯ:Dsouza Adveena/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹೆಸರು:ಏಡ್ವಿನ ಡಿ' ಸೋಜ

ಜನನ: ೨೯-೧೦-೧೯೯೫

ತಂದೆ: ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿ' ಸೋಜ

ತಾಯಿ:ಜ್ಯುಲೇಟ್ ಡಿ' ಸೋಜ

ವಿಳಾಸ ಅತ್ತಾವರ

ಕಲಿತ ಶಾಲೆ: ಸಂತ ಜೆರೊಸಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂತ ಆಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು

ಗುರಿ: ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗುವುದು

ಹವ್ಯಾಸ: ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ, ಖೋ ಖೋ, ಓಟ,ಕಸೂತಿ, ಸಾಪ್ಪ್ ಬಾಲ್

ಆಸಕ್ತಿ: ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ

ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ: ನಾನು ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.

            ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.